Nova Dental Care of Vienna cho 2 mặt nạ miễn phí từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 khi Lái xe qua Drive Thru


Theo tin Nova Dental Care- Vienna, Neal R Emad, DDS
Thông cáo báo chr

7 tháng 4 lúc 9:43

Chăm sóc cho cộng đồng của chúng tôi! Nova Dental Care of Vienna cho 2 mặt nạ miễn phí từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 khi Lái xe qua Drive Through! Xem thông cáo báo chí dưới đây để biết chi tiết. Địa chỉ: 307 Maple Ave W, Building F STE 100 , Vienna, VA 22180-4307
April 7 at 9:43 PM ·
Caring for our community! Drive by Nova Dental Care of Vienna on Friday, April 10th from 2:00 – 4:00 for 2 free masks! See press release below for details.