VISIT FAIRFAX Ủng Hộ Nhà Hàng Địa Phương khi Ra Mắt Chương Trình ‘TAKE OUT TRAIL’ MOBILE PASSPORT


Theo tin Visit Fairfax or prweb.com

VISIT FAIRFAX ỦNG HỘ NHÀ HÀNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI VIỆC RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ‘TAKE OUT TRAIL’ MOBILE PASSPORT

Xuất bản: 04/02/2020
QUẬN FAIRFAX, Va., Ngày 2 tháng 4 năm 2020 – Ghé thăm Fairfax, tổ chức du lịch chính thức của Quận Fairfax, Virginia, hôm nay đã công bố ra mắt chương trình di động mới “Take Out Trail” mobile passport.
 

Take Out Trail là Chương trình miễn phí, sáng tạo này kết nối cư dân với hơn 50 thương nhân quận, bao gồm nhà hàng địa phương, quán cà phê, nhà máy bia và nhà máy rượu vang, đang cung cấp dịch vụ giao hàng thực phẩm và đồ uống cũng như một số ưu đãi đặc biệt. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm BRX American Bistro, J. Gilbert Hay, Caboose Commons, Fair Winds Brewing Co., và The Winery tại Bull Run, trong số nhiều người khác.
 

Với áp lực tài chính khủng khiếp đặt lên các cơ sở thực phẩm và đồ uống của quận do đại dịch COVID-19 và các hạn chế đối với dịch vụ ăn uống, Visit Fairfax đã nhanh chóng huy động, làm việc với cơ quan kỹ thuật số Streetsense và Bandwango để xây dựng và ra mắt mobile passport trong vấn đề ngày
 

Trong suốt thời kỳ kinh tế đầy thách thức này, nó rất quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta kết hợp với nhau như một cộng đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương của chúng tôi, Barry nói, chủ tịch và CEO của Visit Fairfax. Hy vọng của chúng tôi là Passport Mobile sẽ giúp cư dân kết nối với các thương nhân mà họ biết và yêu thích và cũng truyền cảm hứng cho họ khám phá các nhà hàng, nhà máy bia và nhà máy rượu vang đẳng cấp thế giới khác mà Hạt của chúng tôi cung cấp.
 

Dễ sử dụng là mục tiêu chính của Passport Mobile. Người dân có thể truy cập trang Passport Mobile là nơi họ có thể nhanh chóng ghi dns bằng cách cung cấp tên, địa chỉ email và số điện thoại di động. Một liên kết sau đó được gửi đến điện thoại di động, mở Passport Mobile và hướng dẫn người dùng thêm biểu tượng nút vào màn hình chính của họ, nơi họ có thể truy cập bất cứ lúc nào. Danh sách người bán bao gồm giờ hoạt động, số điện thoại, trang web, bản đồ và thông báo về cách có thể nhận được đơn đặt hàng, nhận hàng hoặc giao hàng tận nhà. Ngoài ra, nhiều thương nhân đang cung cấp giảm giá và phiếu giảm giá, chẳng hạn như giảm 20% đơn hàng hoặc giảm 50% rượu vang.
 

Các nhà hàng của Quận Fairfax muốn tham gia có thể đến đây để ghi danh và sẽ được cung cấp hỗ trợ cá nhân trong danh sách của họ cộng với cách quản lý các khoản giảm giá cho bất kỳ giảm giá hoặc ưu đãi nào được cung cấp. Những người có câu hỏi có thể gọi tới số 435-477-7804. Không có chi phí khi tham gia.

 

###
VISIT FAIRFAX SUPPORTING LOCAL RESTAURANTS WITH LAUNCH OF ‘TAKE OUT TRAIL’ MOBILE PASSPORT PROGRAM
Published: 04/02/2020
FAIRFAX COUNTY, Va., April 2, 2020 – Visit Fairfax, the official tourism organization for Fairfax County, Virginia, today announced the launch of its new “Take Out Trail” mobile passport program.

Take Out Trail The free, innovative program connects residents with over 50 county merchants, including local restaurants, coffee shops, breweries, and wineries, that are offering food and beverage delivery or pick-up as well as a number of special offers. Participating businesses include BRX American Bistro, J. Gilbert’s, Caboose Commons, Fair Winds Brewing Co., and The Winery at Bull Run, among many others.

With the tremendous financial pressure put on the county’s food and beverage establishments due to the COVID-19 pandemic and restrictions on dine-in service, Visit Fairfax quickly mobilized, working with digital agency Streetsense and Bandwango to build and launch the passport in a matter of days.

“During these challenging economic times, it’s more important than ever that we come together as a community to support our local small businesses,” said Barry H. Biggar, president and CEO of Visit Fairfax. “Our hope is that the mobile passport will help residents connect with the merchants they know and love and also inspire them to explore the other world-class restaurants, breweries and wineries our County has to offer.”

Ease of use was a key goal for the mobile passport. Residents can visit a dedicated mobile passport landing page where they can quickly sign up by providing their name, email address and mobile phone number. A link is then sent to the mobile phone, which opens the passport and directs the user to add the button icon to their home screen, where they can access it any time. Merchant listings include hours of operation, phone number, website, map and notice of how orders can be obtained, either pick-up or home delivery. In addition, many merchants are offering discounts and coupons, such as 20% off orders or 50% off of wine.

Fairfax County restaurants wishing to participate may go here to sign up and will be provided with personal assistance on their listing plus how to manage redemptions for any offered discounts or incentives. Those with questions may call 435-477-7804. There is no cost to participate.

###

About Visit Fairfax

Visit Fairfax (www.fxva.com) is the official tourism organization for Fairfax County, Virginia. Charged with destination marketing and tourism promotion, it is directed by many of the County’s top tourism and hospitality leaders. Be sure to follow us on Facebook (www.facebook.com/visitfairfaxva), Twitter (@VisitFairfax), and Instagram (@VisitFairfax) for all Fairfax County events and activities.
https://www.fxva.com/press-releases/post/take-out-trail/