FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
Học tập Từ Xa Tiếp diễn

Việc học tập từ xa đang tiếp tục trong khi các giáo viên sẽ cung ứng những cơ hội giảng dạy bằng một số phương tiện khác nhau. Một vài tài nguyên cho phụ huynh học sinh bao gồm:
Những tài nguyên và phương pháp hỗ trợ học sinh học tập từ xa: Học tập ở nhà
Thông tin cho Phu huynh: Truy cập tài nguyên kỹ thuật trực tuyến của FCPS

Xem những Chương trình Giảng dạy của FCPS
FCPS Chia sẻ Cập nhật đến Học sinn trong chương trình AP và IP
Tổ chức The College Board and International Baccalaureate Organization (IBO) tiếp tục cung cấp cập nhật về việc thi cử của chương trình học cao cấp AP và chương trình tú tài quốc tế IB năm 2020 và cho hướng dẫn trực tiếp đến học sinh và phụ huynh qua những thông cáo báo chí toàn cầu của họ.

FCPS đang cung cấp thêm hướng dẫn để bảo đảm học sinh và gia đình thông hiểu về việc Khu Học Chính đang đối phó thế nào với các thay đổi. Nói cho rõ hơn là chúng ta dự tính cung cấp hỗ trợ như thế nào đến cho các học sinh trong bước tới.

Có thêm thông tin đăng trong phần mục AP va IP của trang Thắc mắc Thường Gặp

Tài nguyên: Các Lớp Trực tuyến và Buổi học Ôn trên Youtube cho Chương rình Cao cấp AP:

Ủy ban Đại học (The College Board / AP ) đã tập hợp những giáo viên AP giỏi nhất để thực hiện những lớp và buổi học ôn AP trực tiếp và trực tuyến miễn phí nhằm giúp học sinh vẫn có thể tham gia kiểm tra và đạt được tín chỉ đại học trong năm 2020. Những lớp này có thể tìm thấy trên kênh Youtube Advanced Placement YouTube Channel.

Hỗ trợ Kế hoạch Học tập Từ Xa cho Học sinh có Khuyết tật
Trong thời gian khó định này , nhiều phụ huynh thắc mắc là việc nhà trường đóng cửa sẽ ảnh hưởng thế nào đến các học sinh nhận hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. FCPS sẽ thực hiện Chương trình Học tập Tạm thời ( Temporary Learning Plans – TLPs ) cho học sinh theo Chương trình Giáo dục Cá nhân ( IEP), trong đó sẽ phác thảo những dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên hệ trong khi trường đóng cửa.

Các thầy cô giáo dục đặc biệt sẽ họp bàn với phụ huynh về khả năng của phụ huynh trong việc sử dụng kỹ thuật hay gói học tập cho việc học tại nhà, cùng là những nhu cầu riêng biệt mà mỗi con em cần có bởi vì sự khuyết tật trong môi trường học tập từ xa. Những mục tiêu học tập và dịch vụ được chọn lựa và thay đổi sẽ được cung ứng cho học sinh từ nay đến cuối niên học.

Có thêm thông tin về Chương trình Học tập Tạm thời (TLPs) , về họp kiểm điểm IEP hàng năm, tài nguyên hỗ trợ về học tập, xã hội và tình cảm và danh sách liên lạc đăng trên mạng.

Phản ứng của Phụ huynh đến Hành vi Nguy hiểm của Học sinh
Trong thời gian bị gián đoạn, học sinh có thể cảm thấy bực bội, cô quạnh và chán ngán. Chúng có thể hướng tới những hành vi nguy hiểm như dùng thuốc lá, rượu hoặc thuốc nghiện.

Có các hỗ trợ ảo từ FCPS. Xin hãy liên lạc với ban giám hiệu hoặc cố vấn, người mà có thể giới thiệu quý phụ huynh đến các chuyên viên tại trường lo về ngừa chống tác hại nghiện ngập ( SAPS). Để biết thêm về chương trình SAPS, hãy xem video của FCPS dài 6 phút : Trình bày đến phụ huynh về rượu, thuốc lá và thuốc nghiện – Parent Presentation: Alcohol, Tobacco, and Other Drugs. Bài trình bày bao gồm các chuyên gia SAPS bàn luận về các yếu tố nguy cơ mà có thể khiến cho học sinh tìm đến chất nghiện và về việc phụ huynh có thể ảnh hưởng thế nào đến quyết định của con em.

Phu huynh có quan tâm gì về việc học sinh dùng thuốc lá điện tử không? Một lần nữa, cố vấn của trường có thể giúp quý vị. Phụ huynh cũng có thể xem 1 phút video về những điều cha mẹ học sinh cần biết về thuốc lá điện tử – Vaping: What Every Parent Should Know

Hãy tìm đến thông tin về chương trình SAPS và hút thuốc lá điện tử.


​​​​​​​
Một trang blog mới: Tâm Tưởng Lành mạnh đề cập đến việc giữ cho trẻ bận rộn trong khi trường đóng cửa.
Khi cuộc sống thường nhật của chúng ta bị đảo lộn, phụ huynh và người chăm sóc trẻ phải đương đầu với thử thách hàng ngày mới như: làm thế nào giữ cho trẻ bận rộn lúc ở nhà. Rất may là có một nguồn thông tin dồi dào đang được chia sẻ trên mạng hầu đối phó với các thử thách này. Bài mới nhất trong trang blog Tâm Tưởng Lành Mạnh với tựa đề : Giữ cho Trẻ Bận rộn Trong khi Trường Đóng cửa ( số 4 ) nêu lên những ý tưởng hay và chia sẻ những tài nguyên để giúp giữ cho trẻ bận rộn và tham gia sinh hoạt.