FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
1. Học kỳ 3 được kéo dài đến ngày 1 tháng 5; sổ ParentVUE và StudentVUE sẽ đóng từ 1 đến 9 tháng 5.
Học kỳ 3 được kéo dài đến ngày 1 tháng 5. Giáo viên sẽ tiếp tục làm việc với học sinh nộp bài tập cho đến ngày đó để kết thúc học kỳ 3

Bộ phận sổ điểm trng ParentVUE và StudentVUE sẽ được đóng từ thứ Sáu, 01/5, lúc 4:00 đến thứ Bảy , 09/5 lúc 6 giờ chiều.

Thêm thông tin về việc điểm hạng có thể được thấy tại đề mục Học sinh và Học tập / Students and Learning trong trang mạng Những Thắc mắc Thường gặp về Dịch Bênh Coronavirus.

2. Video: Tiếng Nói Học sinh — Tư vấn cho Sức khoẻ Tâm thần và Sự Tâm thân trong Thời gian Cách ly.

Chúng tôi thỉnh cầu học sinh chia sẻ cho nhau những lời khuyên làm thế nào chú trọng đến sức khoẻ tâm thần và sự tâm thân trong thời gian khó khăn này. Học sinh Jada chia sẻ ý nghĩ của cô với chúng ta trong video ngắn này.

Có thêm thông tin trên mục Thứ Tư Thân Tâm / Wellness Wednesdays ( có được ghi nhận trong video) có đăng trên mạng.

3. Hỗ trợ Con Em mình về Tư cách Công dân Mạng
Tư cách Công dân Mạng có thể mô tả là những quy tắc cho những hành vi có trách nhiệm ( cùng là sự ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực lên đến chính tác nhân hay đến người khác) với quan tâm đến việc dùng kỹ thuật. Tất cả các học sinh FCPS học tập để trở thành những công dân trong mạng kỹ thuật toàn cầu được bảo an, có đạo đức và có trách nhiệm. FCPS nhận thức rằng trường sở và gia đình đều đóng một vai trò giúp cho trẻ em phát triển những kỹ năng và sự cư xử cần thiết nhằm cống hiến tích cực cho cộng đồng mạng.

Trong khi chúng ta chuyển sang việc học tập từ xa , gia đình và người chăm sóc sẽ đóng một vai trò thiết yếu mà làm gương cho sự cư xử được kỳ vọng và dẫn dắt con em của họ những khi chúng sử dụng kỹ thuật để học tập với người khác trên mạng. Trẻ em có thể sẽ thử lường các giới hạn trong môi trường học trực tuyến. Có trẻ em có thể sẽ có khó khăn trong sự tự điều chỉnh và đây là một phần bình thường trong sự phát triển của trẻ. Các trẻ em có thể cần hỗ trợ từ gia đình, người chăm sóc và thầy cô giáo.

Để phụ giúp gia đình học sinh, FCPS có nhiều tài nguyên để hỗ trợ việc học hỏi và sự giao tiếp của gia đình mà có thể tìm thấy tại trang Tư cách Công dân Mạng.

4. Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh của FCPS Sẵn sàng Phục vụ Quý vị
Trong khi đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh của FCPS ( PRC) tiếp tục cung cấp các trợ giúp trực tiếp đến các gia đình, các nhà giáo và thành viên cộng đồng. Văn phòng PRC cung cấp phương tiện truy thông tin và những tài nguyên để hỗ trợ cho sự thành công của mọi học sinh, bao gồm cả những học sinh có thử thách trong học tập, có nhu cầu đặc biệt và khuyết tật. Ví dụ, PRC có thể giúp quý vị:

Biết đến những chọn lựa, các dịch vụ và tài nguyên sẵn sàng để trợ giúp con em quý vị và gia đình cùng là cộng đồng.
Học hỏi về cách nào để cộng lực với trường của con em quý vị
Cung cấp những phương tiện để cho quý vị có thể ủng hộ tốt hơn cho con em mình.
Có thêm thông tin về Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh của FCPS ( PRC) trên mạng

_____________________________________________________________
5. Một Cái nhìn lại khi Chúng ta Hướng Đến Trước
Ngày Trái Đất BeeKind – theo kiểu Cách ly
Lizette là học sinh lớp 10 ở Trường Trung học West Springfield. Cô ấy có những dự tính to tát cho công tác dọn rác vào đầu xuân nhân Ngày Trái Đất. Thế nhưng Lizette đã dựng lên một kế hoạch mới nhằm ghi nhớ việc cách giảm xã hội mà vẫn tạo được ảnh hưởng lớn cho môi trường. Mời xem video.

Học sinh tiểu học Oakton Bán Nghệ phẩm giúp những Nhân viên Cứu hộ Tuyến đầu
Một học sinh năng khiếu nghệ thuật từ Trường Tiểu học Oakton đang bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật của mình để gây quỹ cho các bữa ăn lành mạnh cống hiến đến nhân viên của nhà thương Inova Fairfax Hospital.
Phó Hiệu trưởng FCPS Viết Sách về Việc Nhà trường Đóng cửa
Một phó hiệu trưởng từ Trường Tiểu học Clearview đã sáng tác một quyển truyện tranh tuyệt đẹp và hay, tựa đề “ The Day School Closed ( Ngày Trường Đóng Cửa) và đã thâu phim video đọc sách cho nghe được rõ để dành cho học sinh. Câu chuyện trình bày về một một em gái nhỏ mang nhiều tâm tình về việc đóng cửa trường. Ở cuối truyện, cô bé tìm cách chuyển tạo hiện tình này thành một thời gian đặc biệt. Cô bé đã làm thế nào? Hãy xem video cho biết.
( Cảnh báo Bật mí: sự quan tâm, lòng biết ơn và việc xây dựng mối quan hệ với người khác qua việc biết lo lắng và chia sẻ – những bài học quan trọng cho mọi lứa tuổi.)