Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt trong Ngày 12 tháng 6 năm 2020 gửi cho phụ huynh


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Cập nhật từ Tổng Giám đốc FCPS
Tổng Giám đốc Scott Brabrand cập nhật tin Tiếng Việt trong Ngày 12 tháng6 năm 2020 gửi cho phụ huynh

Gia đình FCPS quý mến,

Thống đốc bang Virginia Northam đã tuyên bố hướng dẫn cho phép trường học dần dần tái hồi việc học tập mặt đối mặt cho niên học tới . Hướng dẫn từ tiểu bang sẽ được dùng để giúp FCPS lập Kế hoạch

Trở Lại Trường của chúng ta. Hôm thứ Hai tới, 15/6, tôi sẽ đệ trình lên Hội đồng Giáo dục Quận Fairfax chi tiết các kế hoạch Trở Lại Trường mà có thể thực hiện khi năm học 2020-2021 bắt đầu. Kế hoạch của chúng ta sẽ tuân theo các hướng dẫn từ tiểu bang cùng những nguyên tắc về y tế và giãn cách xã hội.

Cho mọi sự học tập diện đối diện, hướng dẫn từ tiểu bang đặt ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn với việc bảo đảm rằng các biện pháp ở cách xa được duy trì trong lớp học, trong xe buýt và các nơi sinh hoạt chung. Một buổi họp thứ nhì của Hội đồng Giáo dục nhằm bàn về kế hoạch của chúng ta được định vào ngày 23 tháng 6. Các buổi họp của Hội đồng có trực tiếp phát hình tại đây.

Môt cuộc thăm dò về các chọn lựa để trở lại trường đang được gửi đến phụ huynh học sinh và nhân viên FCPS vào tuần này, và chúng tôi khuyến khích quý vị cho biết ý kiến để giúp chúng tôi lập nên một kế hoạch tốt nhất cho học sinh và gia đình trong niên học 2020-2021. Chúng tôi cũng có một địa chỉ điện thư qua đó quý vị có thể chia sẻ mọi lời bàn và đề nghị về việc trở lại trường học. Xin hãy chuyển suy nghĩ của quý vị đến hộp thư ReturntoSchool@fcps.edu .

Mục tiêu của chúng ta là có được một Kế hoạch Trở lại Trường được đồng thuận trước cuối tháng 6.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến phụ huynh, nhân viên và học sinh trong khi chúng tôi chuẩn bị cho niên học 2020-2021.

Trân trọng,

Tổng Giám đốc Scott Brabrand
Hệ Trường Công Quận Fairfax