FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa
Sắp Có Một Cuộc Thăm dò Quan trọng
Xin phụ huynh học sinh hãy trông chừng mở điện thư về một thăm dò quan trọng cho việc học tập từ xa và việc trở lại trường vào mùa thu. FCPS muốn có được phản hồi của quý vị về trải nghiệm học tập từ xa mùa xuân qua và ý kiến từ phụ huynh về các dự kiến chọn lựa trở lại trường. Ý kiến của quý vị là quan trọng. Xin hãy chia sẽ ý nghĩ của qúy vị trong khi chúng tôi lên kế hoạch cho mùa thu 2020.

Chương trình Mua sắm Thiết bị Công nghệ Technology@Home
Chương trình Technology@Home của FCPS cung cấp cơ hội cho học sinh và nhân viên mua các thiết bị kỹ thuật giảm giá từ các công ty như Abobe, Microsoft, Dell và Hewlett-Package. Có thêm thông tin ở đây.
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Fk_ZpDpQIWEiP3DONSbSeg~~/AAAAAQA~/RgRgwTroP0Q4aHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvcmVzb3VyY2VzL3RlY2hub2xvZ3kvdGVjaG5vbG9neWhvbWVXB3NjaG9vbG1CCgBHaAfgXpQpCZ5SD21kb0Bob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~

Đương đầu với Sự Sỉ nhục và Phân biệt Chủng tộc, Bài viết từ Trang Blog Healthy Minds
Người lớn có trách nhiệm giúp trẻ em hiểu rằng tất cả mọi người xứng đáng có được lòng thương xót và sự chấp nhận từ người khác và giúp trẻ hiểu rằng sự phân biệt chủng tộc và sự thù ghét sẽ không được tha thứ. Trẻ em trông đợi sự dẫn dắt từ người lớn. Chúng sẽ noi gương chúng ta. Hiệp hội Quốc gia của các Chuyên gia Tâm lý Nhà trường ( NASP) có những đề nghị sau đây nhằm giúp ý đến quý vị khi trao đổi với con em về vấn đề xỉ nhục và phân biệt chủng tộc vốn dĩ phức tạp và đầy thử thách.
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/GBvMC1u2i3drym5CNyD6BA~~/AAAAAQA~/RgRgwTroP0Q2aHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvYmxvZy9jb3VudGVyaW5nLXN0aWdtYS1hbmQtcmFjaXNtVwdzY2hvb2xtQgoAR2gH4F6UKQmeUg9tZG9AaG90bWFpbC5jb21YBAAAAAE~

Lễ Tốt nghiệp Ảo – Lịch trình
Ngày và giờ cho buổi Lễ Tốt nghiệp Ảo của FCPS nay có đăng trên mạng.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Qv4_sz31yTy0mrhjd_mhVQ~~/AAAAAQA~/RgRgwTroP0QfaHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvZ3JhZHVhdGlvblcHc2Nob29sbUIKAEdoB-BelCkJnlIPbWRvQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB

Chia sẻ Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp hoặc Tuyên dương trên các mạng truyền thông xã hội Twitter, Facebook, or Instagram

Xin mời phụ huynh, học sinh và nhân viên FCPA chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp hoặc tuyên dương trên Twitter, Facebook hoặc Instagram qua các hashtags #fcpsgrad20 and #classof2020.

Chúng tôi sẽ chuyển lại các hình ảnh lên Tweeter và chia sẻ một số hình ảnh lên Facebook và Instagram.

Nhìn lại trong khi Tiến tới Trước

. FCPS có Chương trình Trực tuyến Mùa hè miễn phí
Phong phú trong Nghệ thuật

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ có chương trình trực tuyến miễn phí nhắm tới sự phong phú trong nghệ thuật đến với các học sinh K-12 trong 5 tuần từ 06/7 đến 07/8. Sẽ có một số lớp về hội họa, nhạc, kịch nghệ and vũ múa. Học sinh có thể tham gia vào hơn một lớp theo ý thích, như là tiếp tục học các lớp nghệ thuật yêu thích hoặc có thể thử biết đến một lãnh vực khác. Không cần đăng ký cho lớp. Có thêm chi tiết tại đây.
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/6B7p6ORzVD8ssRupw_79gw~~/AAAAAQA~/RgRgwTroP0RQaHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvbmV3cy9mY3BzLW9mZmVycy1mcmVlLW9ubGluZS1zdW1tZXItYXJ0cy1lbnJpY2htZW50LXByb2dyYW1XB3NjaG9vbG1CCgBHaAfgXpQpCZ5SD21kb0Bob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~

Hội thảo Trực tuyến của Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh Học sinh
Trung tâm Tài nguyên FCPS cho Phụ huynh ( PRC) có đăng nhiều buổi hội thảo trực tuyến được yêu thích tại đây.
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dT5HXPDTD9A3E25-cKUtcw~~/AAAAAQA~/RgRgwTroP0QfaHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvbm9kZS8zNjM0NVcHc2Nob29sbUIKAEdoB-BelCkJnlIPbWRvQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB