FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Này”

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Thông báo: Cập nhập Học tập Từ Xa Hạn chót cho Thăm dò Ý kiến Phụ huynh là thứ Sáu, 19/6 Xin phụ huynh học sinh hãy kiểm email để thấy một cuộc thăm dò quan trong […]