Phóng Sự Hình Ảnh LỄ THẤT TUẦN VÀ TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH


Theo nguồn tin của Nhat Hung

NguyenNgocBichNhatHung051416P1
You are invited to view Nhat Hung’s photo album: LỄ THẤT TUẦN VÀ TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

NguyenNgocBichNhatHung051416P2

LỄ THẤT TUẦN VÀ TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

NguyenNgocBichNhatHung051416P3

May 14, 2016

NguyenNgocBichNhatHung051416P4

by Nhat Hung

NguyenNgocBichNhatHung051416P5

View Album
https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/6285740192263302353?feat=email#
Play slideshow
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6285740192263302353&authkey=Gv1sRgCOj_svT_uqPdGQ&feat=email&mode=SLIDESHOW
Message from Nhat Hung:
LỄ THẤT TUẦN VÀ TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH CHIỀU CHỦ NHẬT 14/05/2016. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.
NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

NguyenNgocBichNhatHung051416P6

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6285740192263302353&authkey=Gv1sRgCOj_svT_uqPdGQ&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.