Chương Trình 1252 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn
Các Anh Chi,

Đây là chương trình lần thứ 1252 do THVN-HTĐ thực hiện như thường lệ sau phần tin tức là phóng sự của cuộc diễn hành nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong tại WDC do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tổ chức vào ngày 30/5/2016.

1. Tin Tức :
2. Phóng Sự :

Enjoy..

Phúc THVN-HTĐ