Phóng Sự Hình Ảnh RA MẮT BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG “SÀI GÒN GIA ĐỊNH”


Theo nguồn tin trên mạng của Nhat Hung

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/6293194046076347137
SaiGonGiaDinh060316P01

SaiGonGiaDinh060316P02
SaiGonGiaDinh060316P03

SaiGonGiaDinh060316P03

SaiGonGiaDinh060316P05

SaiGonGiaDinh060316P06