VYEA Khai Giảng Lớp Hè tiếng Việt 2016 năm thứ 40


Theo nguồn tin trên mạng của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn
Lớp hè tiếng Việt do VYEA được tồ chức hàng năm vào mùa hè để các em tập đọc, nói và viết tiếng Việt.