Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Theo nguồn tin của NHẤT HÙNG

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: NGÀY QUÂN LỰC 2016

NhatHung061816P01

NGÀY QUÂN LỰC 2016

NhatHung061816P02

Jun 18, 2016

NhatHung061816P03

by Nhat Hung

NhatHung061816P04

View Album
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6298342158749042609&authkey=Gv1sRgCKiu69Xe0aSErAE&feat=email
Play slideshow
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6298342158749042609&authkey=Gv1sRgCKiu69Xe0aSErAE&feat=email&mode=SLIDESHOW

NhatHung061816P05

Message from Nhat Hung:

NhatHung061816P06

HÌNH ẢNH NGÀY QUÂN LỰC VNCH (19/06/2016 + 2015 + 2014) HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.

NhatHung061816P07

NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU.

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6298342158749042609&authkey=Gv1sRgCKiu69Xe0aSErAE&feat=email

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
Ngày 13 tháng 6 năm 2016

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐÊM TRUY ĐIỆU 18/6 /2016
VÀ LỄ CHÀO QUỐC KỲ NGÀY 19/6/2016

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời:
Quý Đồng Hương, Quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu tham dự

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Ngày Chiến Sĩ Tự Do 2016
tại Kỳ Đài Eden, gồm có:

1- Lễ Truy Điệu: 7 giờ tối Ngày Thứ Bảy 18/6/2016
2- Lễ Chào Quốc Kỳ và Diễn Hành : 11 giờ sáng
Ngày Chủ Nhật 19/6/2016

Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân của của chúng ta đối với những chiến sĩ Quân Cán Cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân để Bảo Quốc
An Dân trong suốt 2 thời kỳ Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin
hân hạnh được đón tiếp quý vị.

Trân trọng kính mời

Nguyễn Văn Tần
Chủ Tịch LHCCSVNCH/HTĐ&PC
http://www.lhccshtd.org