Phóng Sự Hình Ảnh Picnic Hội Cố Đô Huế


Theo nguồn tin của hoathinhdon.com & Courtesy of Hiep Bui

CoDoHuePicnic2016P04
CoDoHuePicnic2016P03

CoDoHuePicnic2016P02
CoDoHuePicnic2016P01

CoDoHuePicnic2016P08

CoDoHuePicnic2016P07

CoDoHuePicnic2016P06.jpg.

CoDoHuePicnic2016P05