Trường Việt Ngữ Thăng Long niên khóa 2016-2017


Theo nguồn tin của Trường Việt Ngữ Thăng Long

GHI DANH VÀ KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2016 – 2017
Thông Báo: Trường Việt Ngữ Thăng Long niên khóa 2016-2017
Trường Việt ngữ Thăng Long sẽ khai giảng khóa học 2016-2017 vào sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2016.
Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho học sinh mới tại đây.
Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho học sinh đã học TVN Thăng Long tại đây.
Nếu quý vị bị trục trặc qua việc ghi danh trực tiếp trên internet thì có thể liên lạc nhà trường qua email admin@tvnthanglong.org
Nhà trường sẽ cập nhật lịch trình học cho năm 2016 và 2017.
HẠN CHÓT GHI DANH: THỨ BẢY 10 THÁNG 9 NĂM 2016
Registration Open for 2016 – 2017 School Year
Dear Parents, Guardians
We now accept online registration for 2016 – 2017 school year. Please use the registration forms below.
Registration for new students.
Registration for current students.
If you have issues with the online registration, please contact the school at admin@tvnthanglong.org. We will accept walk-in registration on the first day of school September 10, 2016 on a first-come first-serve basis.
Thông Báo: về việc đóng hoặc mở cửa trường theo thời tiết
Trường Việt Ngữ Thăng Long hoạt động theo lịch hoạt động ngoai khóa của học khu quận Fairfax, VA. Trong trường hợp thời tiết xấu (tuyết, bão) nếu học khu quận Fairfax thông báo đóng cửa các trung tâm cộng đồng thì trường Thăng Long cũng sẽ đóng cửa. Quý vị phụ huynh vui lòng theo dõi tin cập nhật về thời tiết của quận Fairfax, đồng thời cũng có thể liên lạc với thầy cô để xác đinh.
http://www.tvnthanglong.org/dytl/