Chương Trình 1270 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Chương trình Truyền Hình HTĐ lần thứ 1270 sau phần tin tức là phóng sự Tảo Mộ 2016 do hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt tổ chức tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington Virginia.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ