Phóng sự Hình Ảnh gây quỹ cho Bà Stephanie Murphy tranh cử Dân biểu Hoa Kỳ


Courtesy of Richard Mai

https://goo.gl/photos/3Riofk1ytRDHPhmG7Courtesy of Cong Nguyen

https://goo.gl/photos/rc5KEK21Rnzus9yQ8