Chương Trình Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Nhà Việt-Nam


Theo tin Nhà Việt-Nam & BMH

Xin kính mời quý đồng hương ủng hộ và tham dự:

Hội Tết Nhà Việt-Nam
Chủ Nhật, 15 tháng 1 năm 2017
NOVA Annandale Campus
8333 Little River Turnpike, Annandale, VA
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Đặc biệt:
Để thưởng lãm:
– Hai Nhạc Cảnh:
Formosa và Mơ Thành Người Quang Trung

Chương Trình Văn Nghệ