Ghi Danh Học Mẫu Giáo Trong Các Trường Công Quận Fairfax cho Niên Học 2017-18


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Ghi Danh Học Mẫu Giáo Niên Học 2017-18

Con em sẽ đủ năm tuổi vào 30 tháng 9? Nếu có, xin tiếp xúc trường con em để sắp xếp việc ghi danh theo học mẫu giáo. Đa số các trường bắt đầu thu thập các thông tin chung vào cuối Tháng Ba hay đầu Tháng Tư cho các phụ huynh của học sinh sắp được thu nhận vào mẫu giáo, và nhiều trường có tổ chức buổi hướng dẫn hay mở cửa tiếp tân. Tất cả các chương trình mẫu giáo là cả-ngày và ở trong các trường tiểu học FCPS.

Xin kiểm trang mạng của trường con em hay tiếp xúc trực tiếp với trường về những chi tiết ghi danh theo học cụ thể và những ngày hướng dẫn điển hình xảy ra giữa-Tháng Ba và cuối Tháng Sáu.
Biết thêm chi tiết về ghi danh học mẫu giáo.
https://www.fcps.edu/registration/kindergarten-registration?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=