Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí trong phía Bắc của Tiểu bang Virginia (NOVA)


Theo tin nvacash.org

Quý vị có thể được khai thuế Miễn phí!

 Khai thuế Miễn phí.

 Khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử Miễn phí.

 In ấn Miễn phí.

Các thiện nguyện viên Đã được Sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có hội đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ Liên bang.
Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới $54,000 đô la trong năm 2016, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này.

Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở Phía Bắc Virginia . Xin hãy xem thông tin ở mặt sau để tìm địa diểm khai thuế ở gần chổ quý vị.

Nếu muốn biết thêm thông tin, xin

quý vị hãy truy cập vào trang mạng www.nvacash.org.
Từ cuối tháng 1 đến ngày 16 tháng 04 năm 2017 có các dịch vụ như sau:

 Khai thuế Miễn phí.
 Khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử Miễn phí.
 In ấn Miễn phí.

Xin quý vị hãy mang theo các giấy tờ sau đây:

 Thẻ căn cước có hình (Photo ID) của quý vị và của vợ/chồng, nếu vợ/chồng quý vị muốn khai thuế chung.

 Thẻ An ninh Xã hội hay Số Nhận diện Người đóng thuế (ITIN) cho mỗi thành viên trong gia đình.

 Tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập: mẫu đơn W-2, W-P, W- 2G &1099, vân vân.

 Tờ séc không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng.

 Các giấy tờ biên lai chi phí: chi phí chăm sóc cho các người phụ thuộc, chi phí liên quan đến giáo dục, tiền lãi trã cho khoản tiền mua nhà.

 Bằng chứng về bảo hiểm y tế, ví dụ đơn 1095A, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid.

Fairfax County đã cam kết một chính sách không phân biệt đối xử dựa trên căn bản giúp đỡ người tàn tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của Quận Hạt. Quận Hạt sẽ phục vụ các đáp ứng thích hợp tùy theo yêu cầu.

Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho Fairfax County, Ban Dịch vụ Gia đình, ở số điện thoại 703-324-7280; TTY 711. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về phương tiện di chuyển công cộng để đi đến được những địa điểm này, xin hãy truy cập www.fairfaxconnector.com, gọi số điện thoại 703- 339-7200; TTY 711 hoặc www.wmata.com, gọi số điện thoại 202-637-7000; TTY 202-638-3780.

Ấn bản của Fairfax County, VA Tháng 12 năm 2016

Địa điểm và Giờ làm việc. Giờ đóng cửa đôi khi có thể thay
Địa điểm và Giờ làm việc. Giờ đóng cửa đôi khi có thể thay đổi do thời
tiết và sự tham gia của tình nguyện viên.

ALEXANDRIA

•Kingstowne Library, 6500 Landsdowne Center, Thứ Bảy 10 giờ sáng – 3 giờ chiều vào ngày 28/1-15/4.

• South County Center, 8350 Richmond Highway, thứ Ba & thứ Tư từ 6 giờ tối-8 giờ tối; thứ Bảy 10 giờ sáng -3 giờ tối vào ngày 21/1-15/4.

ANNANDALE

• FFX SkillSource Center-Annandale, 7611 Little River Tnpk. 300W, thứ Ba & thứ Năm 4 giờ chiều-7 giờ tối.; thứ Bảy 10 giờ sáng – 4 giờ tối vào ngày 28/1-15/4.

ARLINGTON

• Enterprise Development Group, 901 S. Highland St., thứ Ba & thứ Sáu 6 giờ chiều -9 giờ tối; thứ Bảy 9 giờ sáng -1 giờ chiều vào ngày 3/2-15/4.

CHANTILLY

•Chantilly Library, 4000 Stringfellow Rd., thứ Năm 6 giờ tối – 8 giờ tối; vào ngày thứ Bảy 10 giờ sáng -1:30 giờ tối vào ngày 28/1-15/4.

FALLS CHURCH

•Bailey’s Community Center, 5920 Summers Lane, thứ Tư 6 giờ tối – 9 giờ tối; thứ, Sáu 10 giờ sáng -2 giờ trưa vào ngày 1/2-12/4.

•Homestretch, 303 S. Maple Ave., thứ Bảy 10 giờ sáng -1 giờ trưa vào ngày 28/1-15/4.

• Thomas Jefferson Library, 7415 Arlington Blvd., thứ Bảy 9:30 giờ sáng -1 giờ trưa vào ngày 28/1-15/4.

HERNDON

•Neighborhood Resource Center, 1086 Elden St., thứ Tư 6 giờ tối-8 giờ tối; thứ Bảy 9 giờ 30 sáng-11 giờ 30 sáng vào ngày 26/1-12/4.

LORTON

• Lorton Community Action Center (Education Center), 9504 Richmond Highway, thứ Hai 6 giờ tối-8 giờ tối; 1/2-12/4 (đóng cửa vào ngày 20/2).

RESTON

• FFX SkillSource Center-Reston, 11484 Washington Plz. W., thứ Ba 3 giờ 30 chiều-8 giờ tối; thứ Bảy 9 giờ sáng -12 giờ 30 trưa vào ngày 28/1- 15/4.

SPRINGFIELD

•Richard Byrd Library, 7250 Commerce St., thứ Bảy 10 giờ sáng -1 giờ trưa vào ngày 28/1-15/4.

WARRENTON

• St. James’ Episcopal Church, 73 Culpeper St., thứ Bảy 10 giờ sáng – 4 giờ chiều vào ngày 28/1-15/4. Phai gọi lấy hẹn trước tại số điện thoại 571- 445-3020.

WOODBRIDGE

• PW Ferlazzo Office, 15941 Donald Curtis Dr., thứ Bảy 10 giờ sáng -1 giờ trưa, vào ngày 28/1-15/4.

• Prince William SkillSource Center, 13370 Minnieville Road, Thứ Hai 12 giờ trưa – 4 giờ chiều 30/1-17/4.

Muốn tự mình khai thuế nhưng cần được giúp? Đến các trung tâm hướng dẫn sau đây (FSA):

•Bailey’s Community Center, 5920 Summers Lane, Falls Church, thứ Tư 6-9 giờ tối; thứ Sáu 10 giờ sáng -2 giờ chiều từ ngày 2/1-12/4

• Enterprise Development Group, 901 South Highland St., 3rd Floor, Arlington, thứ Ba & thứ Sáu 6-9 giờ tối; thứ Bảy 9 giờ sáng -1 giờ trưa từ ngày 3/2-15/4.

• FFX SkillSource Center-Annandale, 7611 Little River Turnpike, Annandale, thứ Ba & thứ Năm 4-7 giờ tối; thứ Bảy10 giờ sáng-4 giờ chiều từ ngày 31/1-15/4.

• Lorton Community Action Center (Education Center), 9504 Richmond Highway, thứ Hai 6 giờ tối-8 giờ tối; 1/2-12/4 (đóng cửa vào ngày 20/2).

• South County Center, 8350 Richmond Highway, thứ Ba & thứ Tư từ 6 giờ tối-8 giờ tối; thứ Bảy 10 giờ sáng -3 giờ tối vào ngày 21/1-15/4.

•Richard Byrd Library, 7250 Commerce St., thứ Bảy 10 giờ sáng -1 giờ trưa vào ngày 28/1-15/4.

•Northern VA Community College (6 campuses), 2/1-4/20, check
blogs.nvcc.edu/wssn/ for campus specific details.