Phóng Sự Hình Ảnh Đêm Không Gian 2017 Của Không Quân Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong ngày 25 tháng 3 năm 2017


Theo tin Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipPU-N9mY2wxn1md_Bw4WjVKbK1ZpxuxbpIKsQXxztSRSBt40yWzU10aMn_8M7lXqg?key=THcxUkVwMXQ0cXBTcjA5VFg1NkhQNW9wd0hwOVV3