Phóng Sự Hình Ảnh Đêm Trùng Dương Hội Ngộ 2017


Theo tin Nhất Hùng

“ĐÊM TRÙNG DƯƠNG HỘI NGỘ” 2017
Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
Hình ảnh do Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn Thực Hiện
Nhất Hùng Trân Trọng Giới Thiệu
https://photos.google.com/share/AF1QipPBpCWafBEuVBURZ3vROFcTXCXQlUaC4TavPWpJYckUNxs6Rce4_Aku_y_womAPWg?key=QzRVaTh5X2ZGM09FVXdvSEJPQ2FXX3l2WWtIZGpB