Ngày 10 Tháng 5 Là Ngày Đi Xe Đạp đến Trường của các Trường Công Quận Fairfax


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Năm nay, Ngày Đi Xe Đạp đến Trường sẽ được tổ chức vào ngày 10 Tháng 5. Vận động di chuyển đến trường là một phương cách thượng hạng cho con em khởi đầu ngày của các em. Việc nầy là một sinh hoạt rất tốt cho các gia đình cư ngụ nội trong những ranh tuyến bộ hành của các trường của mình và nơi mà các điều kiện đảm bảo đủ an toàn để làm vậy. Nếu quý vị cư ngụ quá xa, hãy coi xem một địa điểm đậu xe và đi bộ hay đạp xe vào. Các trường có túc số lớn đi xe buýt có thể xét chọn đi bộ trong giờ ra chơi hay là một phần trong sinh hoạt của lớp.

Xin tìm hiểu thêm về Ngày Đi Xe Đạp đến Trường.
https://www.fcps.edu/blog/2017-bike-school-day-may-10