Vì Trời Nóng Ban Nhạc Đức Alte Kameraden Trình Diễn Summer under the Stars Concert sẽ di chuyển tới Sherwood Center vào lúc 8 Giờ Tối Ngày 20 Tháng 7 Năm 2017