Vì Trời Nóng Ban Nhạc Đức Alte Kameraden Trình Diễn Summer under the Stars Concert sẽ di chuyển tới Sherwood Center vào lúc 8 Giờ Tối Ngày 20 Tháng 7 Năm 2017


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Do sức nóng cực đại Ban nhạc Đức Alte Kameraden sẽ di chuyển trong nhà tới Sherwood Center vào tối mai 20 tháng 7 lúc 8 giờ tối
The Alte Kameraden German Band – Summer under the Stars Concert

Post Date:07/19/2017 6:26 PM

Due to the extreme heat The Alte Kameraden German Band will be moving indoors to the Sherwood Center tomorrow evening, July 20 at 8pm.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5993/18?backlist=%2f