Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hòa bà Mancheno-Smoak Lolita cho ghế Dân Biểu Địa Hạt 42 của Tiểu Bang Virginia gặp gỡ cử tri Mỹ gốc Việt tại trung tâm thương mại Eden vào tối 29/10/2017.


Theo nguồn tin trên trang mạng của hoathinhdon.com

Republican Candidate Dr Lolita Mancheno-Smoak at Eden Center

Republican Candidate Dr Lolita Mancheno-Smoa for Virginia House of Delegates District 42 at Eden Center on Sunday, October 29, 2017

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 29 October 2017
Theo nguồn tin trên tờ quảng cáo tiếng Việt của DR. LOLITA MANCHENO-SMOAK

CHÚNG TA CẦN MỘT TIẾNG NÓI MẠNH MẼ VÀ KHÔN KHÉO ĐỂ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TRONG TIỂU BANG VIRGINIA

DR. LOLITA MANCHENO-SMOAK:

MỘT NGƯỜI BẠN RẤT TỐT, ĐÃ TÍCH CỰC THAM GIA NHIỀU SINH HOẠT CỦA CỘNG
ĐỒNG, ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM TỪ NĂM 2014
KINH NGHIỆM LÃNH ĐẠO KỲ CỰU TRONG CÁC HỘI TỪ THIỆN, TƯ NHÂN, VÀ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ
MỘT TIẾNG NÓI CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TỪ NHIỀU NĂM QUA
GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC UNIVERSITY OF PHOENIX
CHỦ TỊCH HỘI MID-ADLANTIC HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE
TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, COLUMBIA UNIVERSITY, THẠC SĨ, UNIVERSITY OF MIAMI, VÀ TIẾN SĨ, NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY

Tham Gia Sinh Hoạt

Đêm thắp nến cho nhân quyền VN
Tiệc Gây Quỹ BPSOS, Falls Church
Hợp tác với BPSOS, FCRC, và Dân Biểu Bob Marshall phản kháng vụ giao thương mậu dịch với Việt Nam, Falls Church
Biểu Tình Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Việt Nam, DC 2017
Phản Đối Chính Sách Bành Trướng Lưỡi Bò Bất Hợp Pháp Của Tầu Cộng, VietFest 2016