I-66 Đóng Đường Hướng Đông có thể ảnh hưởng đến Giao Thông Địa phương qua Đêm trong cuối Tuần Này từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2018


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Lane đóng cửa trên I-66 có thể ảnh hưởng đến giao thông địa phương qua đêm cuối tuần này, 5 / 11-13
Ngày đăng: 05/09/2018 3:37 PM
Trong các giờ buổi tối ngày 11 và 12 tháng 5, VDOT đã lên lịch các làn đường qua đêm trên đường hướng đông I-66 giữa Tuyến đường số 50 của Mỹ và Tuyến 123 / Đường Cầu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến giao thông tiếp giáp với Thành phố Fairfax. Nếu có thể, người lái xe có thể muốn xem xét các tuyến đường thay thế, và mong đợi sự chậm trễ có thể xảy ra.

Trong dự đoán của các đóng cửa và công việc I-66 khác có thể dẫn đến một số lưu lượng chuyển hướng trên Tuyến đường 50, các tín hiệu giao thông trên Tuyến đường 50 / Fairfax Boulevard trong thành phố hoạt động đầy đủ màu sắc qua đêm.
Lane Closures on I-66 Could Affect Local Traffic Overnight This Weekend, 5/11-13
Post Date:05/09/2018 3:37 PM
During the evening hours of May 11 and 12, VDOT has scheduled overnight lane closures on eastbound I-66 between U.S. Route 50 and Route 123/Chain Bridge Road.

This may affect traffic adjacent to the City of Fairfax. If possible, drivers may wish to consider alternate routes, and expect possible delays.

In anticipation of these closures and other I-66 work that might lead to some diverting traffic on Route 50, the traffic signals on Route 50/Fairfax Boulevard in the city are in full color operation overnight.
https://www.fairfaxva.gov/Home/ShowImage?id=9986&t=636607296000000000