FCPS gửi đến học sinh Gói Học tập Từ Xa qua thư bưu điện bao gồm bài ôn và bài học mới được đăng trên FPSP 24/7 Learning Blackboard mỗi thứ Sáu từ ngày 10 tháng 4 tới ngày 5 tháng 6 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Gói Học tập Từ Xa FCPS
Phụ huynh học sinh và Người Bảo trợ quý mến,

Vào tuần tới Hệ Trường Công Quận Fairfax ( FCPS) chúng ta sẽ bắt đầu việc Học tập Từ Xa.

Để hỗ trợ duy trì sự học tập của học sinh trong giai đoạn khác thường này, FCPS đang cung cấp các Gói Học Tập làm một phần của việc học tập từ xa. Gia đình học sinh sẽ thấy những tập bài này đăng trên trang mạng FCPS 24-7 Blackboard và tập bài cũng được in ra và gửi đến học sinh qua thư bưu điện.

Nếu gia đình học sinh dự tính truy cập gói học tập từ mạng FCPS 24-7 Blackboard, quý vị có thể chọn không nhận tập bài gửi qua bưu điện. Khi chọn không nhận tập bài in, quý vị sẽ giúp FCPS tiết kiệm tiền in và gửi thư.

Gia đình không muốn nhận gói học tập sẽ được thông báo qua email và cũng sẽ có cơ hội chọn trở lại nhận các tập bài theo như chỉ dẫn trong email.

Để ngưng không nhận gói học tập nữa quý vị sẽ cần có danh số học sinh ( FCPS Student ID) và email của phụ huynh học sinh.

Danh số học sinh “ Student ID ” có thể tìm thấy tại trang mạng SIS ParentView account
Chọn không nhận gói họp tập với mẫu đơn “ Yes, I want to go paperless” : Opt-out Form

Xin vui lòng tiếp tục nhận ít nhất một gói học tập nữa sau khi yêu cầu của quý vị được ghi nhận.

Tập bài cho Tuần thứ hai sẽ bắt đầu đến nhà hôm thứ Bảy, 11/4. Gia đình học sinh nếu không nhận được tập bài trước thứ Ba mỗi tuần nên liên lạc với thầy cô giáo của mình hay hiệu trưởng.

Nếu học sinh có địa chỉ tạm thời trong khi trường đóng cửa, xin hãy báo cho nhà trường biết việc tạm thời thay đổi địa chỉ. Phòng Đăng ký và Ban Giám hiệu có thể cập nhật địa chỉ thư từ của học sinh. Nhà trường sẽ chỉ cập nhật địa chỉ thư từ mà thôi. Sau khi chúng ta trở lại trường, địa chỉ thư từ của học sinh sẽ đổi trở lại như địa chỉ nhà ở. Để được nhận các gói học tập đã được gửi trước, xin hãy email FCPSlearningpacket@fcps.edu và cho biết danh số học sinh và địa chỉ.

Xin cảm tạ sự hỗ trợ của quý vị.

Hệ Trường Công Quận Fairfax