Hướng dẫn Tiếng Việt của quận Fairfax trong tiểu bang Virginia các cách nộp đơn xin hưởng các phúc lợi Medicaid, SNAP, TANF, Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ và Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách truy cập internet ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào trong Đại dịch COVID-19


SOURCE Fairfax County, Virginia
HỖ TRỢ TỪ XA

Nhận hỗ trợ trong khi vẫn giữ an toàn cho gia đình quý vị

#1 Ở NHÀ CHO AN TOÀN – TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN

● Quý vị có thể nộp đơn xin hưởng các phúc lợi Medicaid, SNAP, TANF, Hỗ Trợ Chăm Sóc Trẻ và Hỗ Trợ Năng Lượng bằng cách truy cập internet ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào

● Quý vị có thể nộp đơn 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần

● Khi liên kết trường hợp của quý vị với tài khoản Common Help: quý vị có thể xem thông tin về trường hợp của mình, kiểm tra các phúc lợi được hưởng, gia hạn phúc lợi và thông báo các thay đổi

● Truy cập www.commonhelp.virginia.gov hoặc gọi đến 1-855-635-4370 #2 CÁCH GỬI LẠI HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ

#2 CÁCH GỬI LẠI HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ

● qua EMAIL : DFSMyCase@FairfaxCounty.gov

● qua FAX: 703-653-6679

● qua BƯU ĐIỆN: 12011 Government Center Parkway, Suite 232 Fairfax, VA 22035

#3 CÁCH KHÁC ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP

● Gửi thư đến DFSMyCase@FairfaxCounty.gov

● Để nhận thẻ thay thế EBT đã phát hành, gọi: 866-281-2448

● Quý vị có thể trao đổi trực tiếp với người trực đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi: 703-324-7500

Fairfax County cam kết không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động của quận. Chúng tôi sẽ cung cấp các tiện nghi hỗ trợ hợp lý khi có yêu cầu. Để biết thêm thông tin, xin gọi 703-324-7500. www.fairfaxcounty.gov/familyservices