14 địa điểm Satellite để bỏ phiếu kiếm diện trong Quận Fairfax cho cuộc bầu cử Đối với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia
Ngày 14 tháng 7 năm 2020

Quận Fairfax sẽ cung cấp 14 địa điểm Satellite để bỏ phiếu trực tiếp cho cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 vì dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu cao.1 4 địa điểm bỏ phiếu khi vắng mặt trong tổng tuyển cử năm 2020.

Hội đồng bầu cử quận Fairfax thành lập các địa điểm trong cuộc họp ngày tháng 7 năm 2020.

Đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thì quận đang tăng các địa điểm bỏ phiếu kiếm diện so với chín địa điểm có sẵn trong năm 2016. Các nhân viên bầu cử kêu gọi thêm các địa điểm vì họ dự đoán tỷ lệ bỏ phiếu cao đặc biệt là với luật mới của tiểu bang cho phép không có lý do gì khi kiếm diện. Trước đây cử tri được yêu cầu phải có lý do để bỏ phiếu kiếm diện.

14 địa điểm vệ tinh này sẽ được mở để bỏ phiếu kiếm diện trực tiếp bắt đầu vào ngày 14 tháng 10 :

Thư viện Centreville Regional Library, 14200 Saint Germain Drive, Centerville
Trung tâm Franconia Governmental Center 6121 Đường Franconia, Alexandria
Thư viện Great Falls 9830 Georgetown Pike, Great Falls
Thư viện Herndon Fortnightly 768 Center Street, Herndon
Câu lạc bộ Golf Laurel Hill 8701 Vòng nguyệt quế, Lorton
Trung tâm Mason Governmental Center 6507 Columbia Pike, Annandale
Trung tâm McLean Governmental Center 1437 Balls Hill Road, McLean
Trung tâm Mount Vernon Governmental Center 2511 Parkers Lane, Alexandria
Trung tom North County Governmental Center 1801 Cameron Glen Drive, Reston
Trung tâm Providence Governmental Center 3001 Vaden Drive, Fairfax
Trung tâm Governmental Center 4900 Đại lộ Stonecroft, Chantilly
Thư viện Thomas Jefferson 7415 Đại lộ Arlington, Nhà thờ Thác
Thư viện khu vực Tysons-Pimmit 7584 Leesburg Pike, Nhà thờ Thác
Trung tâm West Springfield Governmental Center 6140 Đường lăn, Springfield

Các địa điểm này hiện đang được đề nghị mở cửa vào các ngày trong tuần từ 1 đến 7 giờ tối và Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên Hội đồng bầu cử quận Fairfax có thể quyết định điều chỉnh những giờ này vào cuối mùa hè này dựa trên sự quan tâm đến việc bỏ phiếu kiếm diện qua thư.

14 địa điểm vệ tinh ngoài Trung tâm Fairfax County Governmental Center cũng sẽ được mở để bỏ phiếu kiếm diện.

Ghi danh trực tuyến ngay bây giờ để bỏ phiếu vắng mặt qua thư và quý vị sẽ nhận được phiếu bầu của mình sau Thứ Sáu ngày 18 tháng 9, ngày bắt đầu chính thức cho việc bỏ phiếu kiếm diện qua thư. Cát nhân viên bầu cử quận đang khuyến khích mạnh mẽ việc bỏ phiếu kiếm diện là lựa chọn an toàn nhất và nhanh nhất trong đại dịch đang diễn ra.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, liên hệ với Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax theo số 703-222-0776, TTY 711 hoặc qua email .

# # #
Fairfax County to Offer 14 Satellite Absentee Voting Locations for the November 2020 Election
July 14, 2020
In anticipation of a high voter turnout, Fairfax County will offer 14 satellite locations for in-person absentee voting for the Nov. 3, general election.14 locations for absentee voting in 2020 general election.

The Board of Supervisors established these locations during their July 14, meeting.

For the 2020 presidential election, the county is increasing its absentee voting locations compared to the nine that were available in 2016. Election officials called for added locations because they are anticipating a high turnout —especially with the new state law that allows “no-excuse” absentee voting. Until now, voters were required to have a reason to vote absentee.

These 14 satellite locations will be open for in-person absentee voting starting on Oct. 14:

Centreville Regional Library, 14200 Saint Germain Drive, Centreville
Franconia Governmental Center 6121 Franconia Road, Alexandria
Great Falls Library 9830 Georgetown Pike, Great Falls
Herndon Fortnightly Library 768 Center Street, Herndon
Laurel Hill Golf Club 8701 Laurel Crest Drive, Lorton
Mason Governmental Center 6507 Columbia Pike, Annandale
McLean Governmental Center 1437 Balls Hill Road, McLean
Mount Vernon Governmental Center 2511 Parkers Lane, Alexandria
North County Governmental Center 1801 Cameron Glen Drive, Reston
Providence Community Center 3001 Vaden Drive, Fairfax
Sully Governmental Center 4900 Stonecroft Boulevard, Chantilly
Thomas Jefferson Library 7415 Arlington Boulevard, Falls Church
Tysons-Pimmit Regional Library 7584 Leesburg Pike, Falls Church
West Springfield Governmental Center 6140 Rolling Road, Springfield
These locations are currently proposed to be open weekdays from 1 to 7 p.m., and Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m. However, the Fairfax County Electoral Board may decide to adjust these hours later this summer based on the interest in absentee voting by mail.

The 14 satellite locations are in addition to the Fairfax County Government Center that also will be open for absentee voting.

Apply online now to absentee vote by mail, and you will receive your ballot after Friday Sept. 18, the official start for absentee voting by mail. County election officials are strongly encouraging absentee voting as the safest, quickest option during the ongoing pandemic.

For more information or questions, contact the Fairfax County Office of Elections at 703-222-0776, TTY 711 or by email.

# # #
https://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/fairfax-county-offer-14-satellite-absentee-voting-locations-november-2020-election?fbclid=IwAR2X9ezgcov2dVQN6trJzBZlbDmbQuZIMbHrO4IqdiNxsVsAVxbwJmKYztI