FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: Cập nhật về Trở Lại Trường từ Giám đốc & Thông tin về thi SAT


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 cho phụ huynh học sinh: “Năm Điều Cần Biết Tuần Nay”

Phụ huynh và Người Chăm sóc quý mến,

Chào Mừng và Thông tin Cập nhật về Trở Lại Trường

Tôi hy vọng quý gia đình được bình an. Tôi muốn có cơ hội để cập nhật qúy vị về kế hoạch đi học lại dạng ảo của chúng ta vào ngày 8 tháng 9.

Bối cảnh và Lý do cho Quyết định Học tập dạng Ảo

Xin nhắc lại là, yếu tố chính trong việc quyết định trở lại trường trong dạng ảo 100% là sự tiếp diễn của các nguy cơ cho sức khỏe liên quan đến COVID-19. Số trường hợp nhiễm bình quân bảy ngày ở bang Virginia cho đến ngày 1 tháng 8 là 1.027 ca, tăng lên từ 527 ca vào ngày 1 tháng 7. Chiều hướng giống thế cũng đang xảy ra ở Maryland. Mặc dù mức độ nhiễm vi-rút ở Quận Fairfax tương đối ổn định, nhưng đã có khoảng 615 ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo từ hôm Thứ Hai vừa qua bởi Khu Y tế Fairfax, đưa tổng số ca nhiễm lên trên 16 nghìn từ tháng Ba. Sự an toàn của mọi người bước vào các trường sở của chúng ta mỗi ngày là trách nhiệm tối hậu của tôi – không thể có biên độ sai sót trong các quyết định để giữ cho học sinh và nhân viên được an toàn.

Bởi vì đại dịch, và giống như các khu học chính quanh vùng, chúng ta cũng đã đương đầu các thử thách trong việc thực thi công tác và nhân viên điều hành mà sẽ có thể ảnh hưởng khả năng đem lại việc giảng dạy trong trường với chất lượng cao. Chúng ta đang thấy con số giáo viên sẵn sàng dạy thế giảm xuống, số nhân viên xin nghỉ phép vắng mặt tăng lên, và một con số tăng cao từ các giáo viên xin phép được hưởng các điều thích nghi phù hợp theo luật American Disability Act (ADA) bởi vì họ được xem là có thể gặp nhiều nguy cơ với COVID-19. Kết quả là, các lớp học khiến cho việc học tập của chúng ta đặc biệt như các chương trình ngôn ngữ hòa nhập, học tập nâng cấp, các lớp cao cấp IB và AP và nhiều môn tự chọn khác sẽ không thể nhất quán có được tại toàn thể các trường bởi vì sự thiếu hụt nhân viên làm việc trực diện.

Cuối cùng, chúng ta sẽ không muốn làm tổn hại đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh hay nhân viên. Ngay cả với việc giãn cách xã hội và đeo khăn che mặt , chúng ta sẽ gặp thử thách bảo vệ học sinh, giáo viên và các nhân viên khác trong khung cảnh trường học khi mà sự nhiễm bệnh trong cộng đồng đang tiếp tục xảy ra.

Nếu tình trạng y tế cải thiện, chúng tôi sẽ trước hết mang lại trường các học sinh cần việc can thiệp và trợ giúp học tập trên căn bản giới hạn. Tiếp sau đó, chúng tôi sẽ cho học sinh trở lại trường càng sớm càng tốt, có thể bắt đầu với học sinh tiểu học, một số học sinh thuộc giáo dục đặc biệt và học sinh Anh ngữ cấp lớp K-12.

Tất cả các quyết định chúng tôi đang làm bởi vì đại dịch COVID-19 là những quyết định khó khăn mà không cho mang lại giải quyết hiển nhiên cho nhiều nhu cầu của học sinh, nhân viên và các gia đình. Cho đến nay, tất cả các khu học chính lớn trong vùng sẽ bắt đầu niên học 100% trực tuyến. Niên khóa này sẽ là một thử thách cho tất cả chúng ta trong khi chúng ta học làm thế nào đối phó với “ sự bình thường mới” này.

Thiết lập Số liệu Đo Lường cho việc Đi Học Trong Trường Lại

Như đã được Hội đồng Giáo dục chỉ thị, chúng tôi đang thiết lập các đo lường mà sẽ hướng chúng tôi trong việc quyết định khi nào có thể mở cửa trường lại, hoặc nếu một trường cần bị đóng cửa một khi đã mở cửa lại. Trong số các mối đo lường khả dĩ là các chiều hướng ca nhiễm COVID-19, việc có được xét nghiệm cho vi-rút, các ảnh hưởng trong việc điều hành và nhân sự. Hiện nay chúng ta không có khả năng cung cấp xét nghiệm nhanh cho COVID-19 tại trường. Tôi sẽ có thêm chi tiết để chia sẻ đến gia đình trước giữa tháng Tám.

Mục tiêu của Chúng ta: Tựu trường trong Dạng Ảo ngày 8 tháng 9

Việc hoạch định hiện đang được tăng tốc để lập nên một khuôn mẫu mạnh mẽ hỗ trợ việc học, với quan tâm đến xã hội và tâm lý cho học sinh của chúng ta khi trường lớp bắt đầu trở lại hôm 8 tháng 9.

Trong thư này quý vị sẽ các cập nhật quan trọng về:

Lịch trình Chuông Giờ học
Công nghệ
Giáo dục đặc biệt
Lương thực

Các Kiểm tra SAT/ACT
Học tập Trực tuyến toàn thời gian
Số liệu về Đi học Trong Trường

Cập nhật Giờ học: Trở lại Thời Khóa Biểu như trước khi Đóng Cửa Trường

Giờ chuông reo cho học tập trực tuyến sẽ gần giống như giờ vào lớp và giờ ra về mà các trường đã dùng trong năm học 2019-2020 trước khi trường lớp bị đóng cửa, có nghĩa là:

Trường Trung học cấp 3, ngày học dạng ảo sẽ là từ 8:10 đến 2:55
Trường Trung học cấp 2 dùng thời khóa biểu giống như trường Trung học cấp 3
Trường Trung cấp học từ 7:30 đến 2:15
Cấp Tiểu học, giờ học sẽ thay đổi tùy theo, tuần tới các trường sẽ thông báo giờ đầu ngày và giờ cuối ngày học cụ thể
Chúng tôi muốn đem lại một cảm giác trở lại bình thường như có thể nhất với lịch trình hàng ngày trong tình cảnh khá khác thường này. Chúng ta có thể thực hiện thời khóa biểu học dạng ảo này bởi vì không có nhu cầu chuyên chở học sinh.

Thời khóa biểu Mẫu Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Cấp Tiểu học / Full Day Fully Virtual Elementary Schedule

Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Trường Trung Cấp / Full Day Fully Virtual Middle School Schedule (Grades 6-8 or 7-8)

Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Trường Trung học Cấp 2 và Cấp 3/ Full Day Fully Virtual Secondary and High School Schedule (Grades 7-12 or 9-12)

Tiếp cận Công nghệ cho Mọi Học sinh

FCPS sẽ cung cấp máy tính xách tay để học tập trực tuyến niên học năm nay. Nếu một học sinh chưa có laptop của trường, trường của bạn sẽ gửi thông tin về quy trình phân phát máy tính. Phụ huynh và người chăm sóc sẽ có thể đi nhận máy tính với sự giảm thiểu tiếp xúc và không phải đi vào trường sở FCPS.

Hỗ trợ Công nghệ cho Phụ Huynh và Học sinh

FCPS cũng đang tăng cường hỗ trợ kỹ thuật đến với gia đình và học sinh.

Việc hỗ trợ bao gồm:

Cung cấp phương tiện công nghệ cho học sinh và gia đình
Đang phát động một ban trợ giúp cho phụ huynh
Đang lập một bộ phận cổng thông tin để cho phép học sinh trực tiếp làm yêu cầu cho công nghệ
Đang soạn những phương thức cho học sinh quản lý các liên kết học tập trên mạng Blackboard Collaborate / Google Meet qua Google Calendar của họ.

Giáo dục Đặc biệt : Tăng cường Chương trình Dạng Ảo

Trong tháng 8, các quản lý chuyên trách giáo dục đặc biệt sẽ làm việc với phụ huynh và các nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) để sửa đổi IEP của học sinh nếu cần thiết nhằm phản ánh các dịch vụ học sinh sẽ nhận được trong khung cảnh học hoàn toàn ảo. Các giáo viên đã chọn làm việc dạng ảo sẽ thực hiện giảng dạy trực tiếp và diện đối diện 4 ngày một tuần. Chúng tôi dự định tăng cường chương trình giảng huấn dạng ảo cho các học sinh qua việc mua thêm tài liệu cho học sinh mầm non , học sinh thuộc chương trình thích ghi và các học sinh hưởng được dùng ở nhà. Chúng tôi cũng sắp sửa thêm thêm công nghệ cho các học sinh có khiếm tật nghe và nhìn.

Việc giảng dạy sẽ khác với những gì đã được thực thi hồi mùa xuân. Chúng tôi có kế hoạch cho một kinh nghiệm thiết thực cho các học sinh mà có khó khăn tiếp cận sự giảng day trực tuyến. Các phụ giáo sẽ hỗ trợ học sinh trong lớp học ảo và trong các nhóm nhỏ; làm tài liệu; nhắc nhở phụ huynh trong buổi học khi cần; và triển khai các hoạt động dạng ảo dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Các giáo viên giáo dục đặc biệt và các bộ phận cung cấp dịch vụ liên hệ sẽ giảng dạy nhóm và
cá nhân cho phù hợp với mục tiêu và thời khóa biểu của học sinh. Việc hướng dẫn trực tiếp có thể sẽ được bổ sung với các hoạt động mà có thể hoàn thành bởi học sinh bên ngoài việc học đồng bộ. Có thêm chi tiết liên quan đến chương trình giảng dạy cho học sinh có khuyết tật trong một thời gian gần. Xin hãy đọc thêm về các thông tin cập nhật Giáo dục Đặc biệt tại đây.

Tăng cường Lương thực Sẵn Có

Từ khi trường đóng cửa, đội ngũ dịch vụ thực phẩm của chúng tôi đã cung cấp gần 2 triệu phần ăn Grab-and-Go tới gia đình. FCPS sẽ tiếp tục cung cấp phần ăn grab-and-go trong phần còn lại của mùa hè và một khi năm học bắt đầu. Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng hiện đang nghiên cứu xem thế nào cung ứng nhu cầu của các gia đình vào niên học tới trong khi xem xét về các lựa chọn cho dịch vụ bữa ăn. Chúng tôi sẽ đăng tải thông tin việc phân phối thực phẩm trong một thời gian sớm nhất.

Các bài thi chuẩn bị đại học SAT/ACT

Chúng tôi biết rằng gia đình các học sinh trung học, đặc biệt là các học sinh cấp lớp 12, có quan tâm về được cơ hội lấy các bài thi ACT và SAT tại Hệ trường FCPS và những vùng chung quanh. Chúng tôi phấn khởi mà báo rằng chúng tôi sẽ làm việc với tổ chức College Board cho các học sinh lớp 12 một cơ hội lấy bài thi SAT tại trường của họ vào ngày 23 tháng 9 , qua chương trình SAT School Day. Thông tin đăng ký cho ngày thi 23/9 sẽ được truyền đạt trong giữa tháng Tám.

Mọi thay đổi gì khác cho các địa điểm FCPS thi ACT và SAT tại vào cuối tuần trong suốt niên khóa 2020-21 sẽ tùy thuộc vào tình tạng y tế cũng như là các chỉ đạo về an toàn. Các sự thay đổi sẽ được truyền đạt trực tiếp đến học sinh từ ACT hoặc từ SAT College Board.

Các buổi chuẩn bị trực tuyến miễn phí cho bài thi có tại các liên kết sau: Khan Academy Official SAT Practice và ACT Academy. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các học sinh lớp 12 cẩn thận xem lại những tiêu chí tuyển sinh đại học của các trường mà họ đang nhắm tới, khi nhiều trường đại học đang điều chỉnh các điều kiện đòi hỏi về ACT và SAT. Các cố vấn trường và các chuyên viên tại trung tâm hướng nghiệp sẽ sẵn sàng trình bày về dự tính sau trung học với học sinh và gia đình của họ vào giữa tháng 8 với quan tâm về những thay đổi trong tiêu chí tuyển sinh và các lựa chọn dự thi học sinh có được.

Các mùa Thể thao được Hoãn đến tháng 12

Liên đoàn Thể Thao Virginia/The Virginia High School League (VHSL) đã quyết định hoãn tất cả các sinh hoạt thể thao VHSL đến ngày 14 tháng 12. Kế hoạch cho các mùa thể thao liên trường được thu ngắn là:

Mùa 1 (thể thao mùa Đông) 14 /12 – 20 / 2 (Ngày tranh tài đầu tiên : 28 / 12)

Bóng rổ, thể dục dụng cụ, điền kinh trong nhà, bơi / nhảy cầu, đấu vật
Mùa 2 (thể thao mùa Thu) 15/ 2 – 01/ 5 (Ngày tranh tài đầu tiên : 01/3)

Cổ vũ, chạy bộ dã ngoại, khúc côn cầu, bóng bầu dục, đánh gôn, bóng chuyền
Mùa 3 (thể thao mùa Xuân) 12/ 4 – 26/6 (Ngày tranh tài đầu tiên : 26/4)

Bóng chày, lacrosse, bóng đá, bóng chày nữ, quần vợt, điền kinh ngoài trời
Mùa của ban nhạc diễn hành đạ bị hoãn. Nếu học sinh có thể trở lại trường vào mùa Thu hay mùa Đông, chúng tôi sẽ cân nhắc các cơ hội trình diễn cho ban nhạc diễn hành mà không mang mâu thuẫn với các kiểm tra cho hoạt động nhạc diễn hành.

Giảng dạy Trực truyến Toàn Thời gian sẽ khác hồi mùa xuân năm ngoái thế nào

Chúng ta sẽ tựu trường theo dạng ảo với lịch trình gần như “ bình thường” như có thể được. Các trường trong toàn khu học chính sẽ theo một lịch trình giảng dạy nhất quán và sẽ cung ứng thêm học tập trực tiếp và diện đối diện trực tuyến đồng bộ.

Học sinh sẽ được giảng dạy theo dạng ảo 5 ngày một tuần. Tuần học tập sẽ gồm có 4 ngày học trực tiếp và diện đối diện trực tuyến với giáo viên từ thứ Ba đấn thứ Sáu. Ngày thứ Hai sẽ được dùng cho học tập độc lập ( không đồng bộ). Một số học sinh sẽ được giáo viên trợ giúp thêm hoặc là có được can giúp nếu cần thiết vào các ngày thứ Hai. Thời khóa biểu mẫu có thể thấy được tại các liên kết ở trên.

Học sinh tiểu học sẽ được giảng dạy trực tiếp và có tương tác từ thứ Ba đến thứ Sáu.Một ngày học của bậc tiểu học sẽ gồm có thêm học tập trong nhóm nhỏ, các hỗ trợ can thiệp và trợ giúp và các hoạt động cho học sinh làm bài độc lập. Đầu tư đáng kể cho tài nguyên dạng số sẽ mang lại một phương thức thêm tính cá biệt trong việc học toán và ngữ văn.
Học sinh trung cấp và trung học sẽ theo thời khóa biểu với hai khối giờ A và B. Một lớp sẽ dài 80 phút và có 15 phút nghỉ giải lao khỏi màn hình giữa các lớp.
Điểm danh là bắt buộc, và mọi học sinh sẽ có bài làm có chấm điểm.

Học sinh và phụ huynh sẽ nhận thấy một chương trình học dạng ảo chặt chẽ và đầy tính chất tham gia với sự kết nối cho học sinh thuộc mọi cấp lớp. Phụ huynh và người chăm sóc sẽ được hỗ trợ với thêm tài nguyên hầu trợ giúp con em học trực tuyến.

Nhân viên tại mỗi trường sẽ tiếp tục cộng sự nhằm bảo đảm rằng mỗi học sinh có được công nghệ nhât quán và đáng tin cậy để tiếp cận sự giảng dạy mỗi và mọi ngày. Máy tính xách tay, thiết bị MiFi và sẽ có các tài nguyên khác để hỗ trợ mọi học sinh.

Việc trì hoãn ngày tựu trường 2 tuần sẽ cho phép giáo viên và các nhân viên khác của trường tham gia phát triển chức nghiệp để chuẩn bị cho họ trong môi trường giảng dạy dạng ảo. Thêm vào đó, các nhóm cộng tác trong trường sẽ dùng thời gian trước ngày tựu trường 08/9 để nôi kết với gia đình học sinh và bảo đảm rằng học sinh có được các liên kết và có thể tập dùng các liên kết sẽ được sử dụng cho lớp.

Trong tháng Tám, nhân viên sẽ được huấn luyện về các thủ tục an toàn mới, tham gia đào tạo phát triển chức nghiệp về các cách và công cụ công nghệ mới để thu hút học sinh, được học về các quy trình cho việc kiểm tra và chấm điểm trực tuyến, và nhận được cập nhật về chương trình học và kế hoạch cho việc can thiệp và trợ giúp đến cho học sinh. Thời gian trước ngày đầu đi học sẽ là lúc để kiểm tra các hệ thống công nghệ. Nhân viên sẽ cần thêm thì giờ để phân phối máy tính xách tay, cho việc đăng ký nhập học và việc định hướng cho học sinh mới và gia đình của họ. Cuối cùng, phần lớn thời gian sẽ cho việc huấn luyện giáo viên cách hỗ trợ sự an tâm xã hội và tình cảm của học sinh, với nhận thức rằng thời nay là một giai đoạn khó khăn cho học sinh và giáo viên mong muốn chú tâm đến mọi mối lo lắng học sinh có thể có.

Cam kết Truyền đạt Thông tin Hơn nữa

Tôi sẽ gửi đến quý gia đình những cập nhật trong những tuần tới về chúng ta có thể làm việc với nhau thế nào để chuẩn bị cho học sinh bắt đầu niên học trong dạng ảo. Tôi khuyến khích quý vị vào viếng mục Các Thắc Mắc Thường Gặp / Frequently Asked Questions (FAQs). Các buổi họp với cộng đồng sẽ trở lại hôm 12 tháng 8, và các chi tiết sẽ được thông báo.

Giờ đây là thời gian thử thách không thể ngờ cho gia đình và các nhà giáo. Chúng ta đều quan tâm đến sự thành đạt của học sinh và sự an vui của học sinh. Tôi mong sẽ hiệp sức cùng quý vị năm nay và bảo đảm cho một niên học thành công cho mọi con em học sinh.

Trân trọng,

Scott Brabrand, Tổng Giám đốc
Hệ Trường Công Quận Fairfax