FCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phụ huynh, Xin Hãy Cập nhật Thông tin của Quý vị
Để cho phụ huynh được cập nhật tin tức và các kế hoạch nhà trường, thông tin liên lạc cập nhật của phụ huynh là điều thiết yếu. Điều này đặc biệt qua trọng bởi vì nhà trường sẽ cần thường xuyên loan báo đến phụ huynh về các thay đổi chương trình và các cơ hội, như là việc phát máy tính, danh sách học cụ, và các đồ thiết yếu khác. Một khi nhập học, các ban ngành nhà trường sẽ có thể cần liên lạc với phụ huynh về việc điểm danh/vắng mặt , việc học và những quan tâm khác. Phụ huynh có thể cập nhật thông tin của mình qua mạng Parent View.
https://www.fcps.edu/resources/technology/fcps-24-7-learning/parent-help

Chuẩn bị cho Niên học Mới
Để giúp sửa xoạn học sinh cho một cuộc tựu trường dạng ảo, phụ huynh được yêu cầu bảo đảm cho con em có được các dụng cụ và việc nối kết vào mạng cần thiết. Nếu học sinh hiện đang có máy tính do FCPS phát ở nhà, xin vui lòng giúp ban kỹ thuật nhà trường chuẩn bị thiết bị để cho máy tính được tiếp nhận các mối cập nhật từ FCPS bằng cách làm những điều sau đây một lần mỗi tuần cho đến khi nhập học.

Cắm điện cho máy tính.
Mở máy tính lên và để cho nó khởi động.
Đăng nhập vào máy nhằm bảo đảm máy nối với mạng internet tại chỗ ấy.
Khởi động duyệt trình Google Chrome, rồi vào mạng FCPS website
https://www.fcps.edu/

để bảo đảm là internet nối vào máy tính.
Để máy tính chạy và giữ nối mạng internet cho 30 phút.
Sau 30 phút, có thể tắt máy tính.
Trong vài tuần tới, học sinh sẽ nhận được các cập nhật cho việc học bao gồm thông tin từ giáo viên của mình và thời khóa biểu học tập hàng ngày cho học tập từ xa.

Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh Mở Hội thảo về Học tập Trực tuyến
Quý vị có lo lắng về việc quản lý việc trực tuyến của con em năm nay chăng? Quý vị có ghét trở thành “ cảnh sát nhà trường” khi con em không chắm chú vào việc học? Phải cân bằng việc học của trẻ với công việc của chính mình? Chúng tôi lắng nghe quý vị , và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Một buổi hội thảo trực tuyến miễn phí nhằm hỗ trợ người lớn sẽ được mở ngày 1 tháng 9 từ 6:30 đến 8:00 tối và vào ngày 11/9 , từ 10:00 sáng đến 11:30.

Hãy tìm hiểu các tránh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chung quanh việc học tập qua các gợi ý thực tế cho :

Lập ra những điều làm quen thói và đề ra những hoài vọng đến với con em mà thật sự khả thi.
Tạo dựng không gian cho việc học trực tuyến.
Giữ cho trẻ tập trung khi học trực tuyến.
Giảm thiểu những sự chia trí từ video game và các loại màn hình khác.
Và cùng lúc hoàn thành công việc của chính mình. (Vâng, thực hiện được !)
Xin hãy đừng tìm cách giải quyết năm học khác thường này mà không có một kế hoạch. Thay vào đó, hãy đi cùng chúng tôi và để thấy được mình sẵn sàng và tự tin cho năm học với một tủ đồ nghề với đầy những phương thức thực tiễn mà thật sự thi hành được. Hãy ghi danh trên mạng hoặc gọi điện số 703-204-3941 để có thêm chi tiết.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBenRhwh2F7g0gtGVmFjslo4Zdig4XUIO-ExdDYlEiYy8Q_A/closedform

Các Video Chỉ dẫn Hỗ trợ với các Ứng dụng Công nghệ cho Việc học Google Classroom, Padlet, Flipgrid
Khi học sinh sửa xoạn bắt đầu năm học với dạng ảo, phụ huynh được khuyến khích tìm biết đến một số ứng dụng công nghệ mà các con em và lớp của chúng có thể sẽ dùng mùa thu này bằng cách xem qua các video đăng tải tại đây. Danh mục sẽ được liên tục cập nhật.

Tuần này, có 3 video được thêm vào danh mục trên Youtube nêu lên các gợi ý và các mẹo cho việc học trực tuyến/Virtual Learning Tips and Tricks.

Xác định tìm kiếm các Bài tập trong ứng dụng Google Classroom: Courtney White, một chuyên gia giáo dục, làm video này để chỉ cho phụ huynh cách định vị các bài làm của con em học sinh trong ứng dụng Google Classroom. Hãy đăng nhập vào trương mục fcpsschools.net của học sinh để truy cập Google Classroom.

Padlet Tutorial: Padlet là một bảng tin cho học sinh đăng bài vở và cộng tác với bạn trong lớp. Cô giáo môn sinh vật Jenn Choumil từ trường Trung học McLean đã thiết lập nên tài liệu này cho phụ huynh hiểu cách sử dụng ứng dụng này.

Flipgrid Screencast: Chuyên viên công nghệ của trường Tiểu học Deer Park một lần nữa trình bày các dùng ứng dụng công nghệ mạng Flipgrid app để làm video trình bày bài làm. Đó là một lối vui cho học sinh chia sẻ bài vở với bạn và giáo viên. Phụ huynh cần cho phép thì học sinh mới được dùng app này

Trang Blog “Healthy Minds” trình làng
FCPS đã phát khởi một trang blog hàng tuần mới “ Healthy Minds” nhằm mang đến phụ huynh và các thanh thiếu niên các thông tin mà có thể gây tác động lên sức khỏe tâm lý và sự thân tâm trong khi họ chịu đựng với dịch bệnh hiện hành và để cho họ chuẩn bị năm học. Người khách mời đầu tiên là cố vấn Beth Werfel từ trường Trung học McLean nói về sự giải quyết và đối đầu với hoàn cảnh trong thời buổi vô định.

Quận Fairfax Mở Chương trình Trở Lại Trường ở 37 trường học
Quận Fairfax đã công bố một chương trình hỗ trợ việc đi học lại Trở Lại Trường /Supporting Return to school (SRS) ở 37 trường công cốt để phục vụ trẻ em thuộc các gia đình cư ngụ ở Fairfax County và City of Fairfax.

Mỗi lớp học sẽ có một nhóm không hơn 10 trẻ sẽ sinh hoạt với nhau mỗi ngày và dưới sự hỗ trợ từ các nhân viên thường trực từ Quận với việc học trực tuyến cùng là giao tiếp trực tiếp trong trường. Các chỉ đạo về y tế và an toàn từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ( CDC) sẽ được thực thi. Đăng ký cho chương trình SRS bắt đầu ngày 24/8 và số học sinh được nhận có giới hạn. Cho các gia đình hội đủ điều kiện về mức thu nhập sẽ có một thang phí tùy theo. Sẽ có thêm thông tin chi tiết về tiền phí và đăng ký, gồm cả việc lựa chọn ghi danh trên mạng, được đăng trên mạng Fairfax County Government website hoặc qua or gọi điện số 703-449-8989.
https://www.fairfaxcounty.gov/office-for-children/supporting-return-school-program

Cập nhật về các Cuộc Thi PSAT-SAT-ACT
Như đã được loan báo, FCPS sẽ chi trả phí SAT cho mọi học sinh cấp lớp 12 mà muốn dự thi ngày thứ Tư, 23/9. Trước ngày 24/8, phụ huynh của họ phải điền mẫu phiếu mà nhà trường đã gửi để cho biết ý định tham gia cuộc thi ngày 23/9.

Cho buổi thi SAT vào ngày 29/8, chúng tôi đã làm việc với tổ chức College Board để mở thêm địa điểm thi tại 2 trường Trung học Centreville và Westfield nhằm giải quyết số đông quá tải đã đăng ký thi tại Trung học Chantilly. Các học sinh đã ghi danh dự thi tại trường Chantilly hôm 29/8 sẽ nhận được thư xác nhận địa điểm dự thi trực tiếp từ College Board.

Chúng tôi nhận biết rằng việc hủy bỏ không cố ý cho buổi thi SAT ngày 29/8 tại trường Trung học Lewis khiến các học sinh mà đã ghi danh phải đăng ký lại với College Board. Chúng tôi hối hận lỗi lầm này đã gây căng thẳng không cần thiết đến học sinh. Dựa trên chỉ đạo từ Sở Y Tế Quận, FCPS thi hành giới hạn số người tham gia tại địa điểm thi qua yêu cầu College Board khóa sổ đăng ký thi tại trường Lewis. Rất tiếc là yêu cầu của chúng tôi bị hiểu lầm, và họ đã hủy bỏ cuộc thi cho ngày 29/8. Ghi danh dự thi đã được mở lại với ưu tiên cho các học sinh mà trước đây đã bị bỏ ra khỏi ngày thi 29/8.

Khách vào Trường Sở FCPS: Xin Lưu Ý
Bất cứ ai viếng các trường học và cơ sở FCPS nên nhận biết rằng có các thủ tục kiểm tra sức khỏe mới đang được thực thi. Lấy hẹn trước là rất nên làm. Những điều này cốt là cho sức khỏe và sự an toàn của mọi nhân viên và khách đến cơ sở FCPS. Trước cuộc viếng thăm, xin hãy nhận biết các thủ tục kiểm tra này.

Bản tin cho Giáo dục Đặc biệt truyền Tin tức và Hỗ trợ đến Gia đình
Ấn bản ngày 14/8 của Bản tin Giáo dục Đặc biệt đã ra và gồm có thông tin về việc hiểu biết về các khía cạnh xã hội và cảm xúc, các gợi ý cho việc học tại nhà, và những đề nghị về phương cách phát triển sự độc lập. Hãy đọc bản tin tại đây.
https://www.fcps.edu/node/40870

Thâu Góp Học Cụ để Trợ giúp Trẻ em
Trong vài tuần nữa niên học 2020-21 sẽ bắt đầu, và một số học sinh cần trợ giúp vẫn không có học cụ. Một khoản công hiến đến nỗ lực từ thiện Collect for Kids sẽ giúp
https://fcpsfoundation.z2systems.com/np/clients/fcpsfoundation/donation.jsp

cung cấp đồ dùng đi học cho các học sinh để họ có thể hoàn toàn tham gia học tập. Gần 60,000 học sinh mà gia đình của họ có thể không mua nổi đồ dùng đi học sẽ nhận được các gói đồ dùng qua nỗ lực Collect for Kids. Một đóng góp $50 sẽ mang lại học cụ cho 5 học sinh. Xin hãy giúp chúng tôi bảo đảm rằng mọi học sinh có được những gì họ cần để sáng tạo và thành công trong việc học. Cảm ơn quý gia đình!