FCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS FCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 Video Mới Chỉ dẫn về Công nghệ cho Việc Học Dạng Ảo Các video mới đã được đăng […]