Phóng Sự Hình Ảnh & Video Clips Không Quân Picnic 2016


Theo nguồn tin của VietHDTV.com

Các Anh Chị,

Chương trình Truyền Hình lấn thứ 1261 sau phần tin tức là phóng sự lễ mãn khóa Lớp Hè Tiếng Việt 2016 ngày thứ năm 4/8/ 2016 tại Robert E. Lee HS Springfield Virginia.
KhongQuanPicnic2016P01

KhongQuanPicnic2016P02
KhongQuanPicnic2016P03

KhongQuanPicnic2016P04

Không Quân Picnic 2016

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 7 August 2016

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 7 August 2016