Thông tin về Trưng cầu Dân ý Trái phiếu 2016


Theo tin Quận Fairfax
Thông tin về Trưng cầu Dân ý Trái phiếu 2016

Trái phiếu ở Cuộc bỏ Phiếu ngày 8 tháng 11

Vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11 cử tri quận Fairfax sẽ được yêu cầu bỏ phiếu THUẬN hoặc CHỐNG ở ba câu hỏi trưng cầu dân ý trái phiếu. Trưng cầu dân ý về trái phiếu về giao thông vận tải, trái phiếu công viên, trái phiếu dịch vụ nhân sinh và trái phiếu phát triển cộng đồng. Nếu đa số cử tri chấp thuận ở cuộc trưng cầu dân ý, quận dự định phát hành các trái phiếu nghĩa vụ chung để cấp vốn cho các phát triển được mô tả ở mỗi câu hỏi.

Câu hỏi trưng cầu dân ý hỏi là liệu quận có được phép phát hành trái phiếu tối đa là
$120 tiền trái phiếu để cấp vốn cho khoản đóng góp Chương trình Phát triển Thủ đô Metro và các công trình phát triển đường xá không. Câu hỏi Trưng cầu dân ý hỏi liệu quận có được phép phát hành trái phiếu tối đa là $107 tiền trái phiếu để xây thêm công viên và các công trình công viên, bảo tồn các không gian ngoài trời và nâng cấp các công viên hiện có được Cơ quan Công viên của Quận Fairfax và cơ quan Công viên Trong vùng Bắc Virginia sở hữu và hoạt động. Câu hỏi Trưng cầu dân ý hỏi là liệu quận có được phép phát hành trái phiếu tối đa là $85 triệu trái phiếu cho các công trình dịch vụ nhân sinh và các cơ sở phát triển cộng đồng. Các chương trình hiện tại của quận nhằm phát hành trái phiếu có thể được cho phép bởi ba cuộc trưng cần dân ý nêu dưới đây. Trong tương lai quận có thể thay đổi các chương trình cụ thể này, nhưng trong trường hợp đó quận sẽ sử dụng nguồn vốn cho một mục đích được mô tả trong câu hỏi bỏ phiếu.

Trái phiếu Giao thông Vận tải—$120 Triệu

Cuộc trưng cầu dân ý này hỏi cử trị Quận Fairfax là liệu Ban giám sát có được phép để
thỏa thuận một khoản nợ và phát hành trái phiếu với một khoản tối đa là $120,000,000
để cấp vốn cho phần đóng góp của Quận Fairfax, cho Washington Metropolitan Area Transit Authority (Metro) Compact, trong chí phí cải thiện và xây dựng các công trình giao thông vận tải ở khu vực nội thị Washington, và cấp vốn cho việc tu sửa các xa lộ tiểu bang chính yếu và thứ yếu và cải thiện các công trình và các mục liên quan. Nếu đa số cử tri chấp thuận chuyện này, quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để cấp vốn cho các công trình giao thông vận tải được nêu trên. Quận hiện đang dự định sử dụng $120,000,000 tiền trưng cầu dân ý trái phiếu này để cấp vốn cho phần đóng góp của Quận Fairfax cho Chương trình Phát triển Vốn của Metro. Mục tiêu của Chương trình Phát triển vốn là để đem lại một dịch vụ đi lại công cọng an toàn và đáng tin cậy, và bao gồm cả những chi phí trong 8 lãnh vực sau đây: Xe và phụ tùng xe; phục hồi cơ sơ hạ tầng hệ thống đường sắt; các cơ sở bảo trì; hệ thống và công nghệ điện đường sắt; cấu trúc đường tàu trong sân ga; các công trình cho hành khách; thiết bị bảo trì; và các công trình liên quan đến đi lại khác. Ưu tiên lớn nhất trong Chương trình Phát triến vốn là nâng cao độ an toàn của hệ thống, gồm có nhưng không chỉ giới hạn ở việc tu sửa các hệ thống tín hiệu của đường tàu trong sân ga, thay thế các tòa tàu cũ nhất cũng như các chiết se buýt cũ nhất, mua thiết bị để nâng cao bảo vệ cho công nhân đường tàu, và đưa thêm vào các tính năng an toàn mới cho đường tàu trong sân ga và xe buýt.

Chương trình Phát triển Vốn của Metro là $6 tỉ, chương trình 6 năm, gồm có $950 triệu
trong năm tài khóa 2017. Chương trình 6 năm dự sđịnh thay mới 300 toa tàu, 250 xe buýt và xây mới các nhà đỗ xe buýt (có một nhà đỗ ở Quận Fairfax). Phần đóng góp của Quận Fairfax cho Chương trình Phát triển vốn 6 năm là $182 triệu. Quận Fairfax dự định dùng trái phiếu được cho phép trong cuộc trưng cầu dân ý, cùng với ngân sách tiểu bang và các ngân sách địa phương, để cấp vốn cho phần đóng góp của Chương trình Phát triển Vốn 6 năm.

Công viên và các Công trình Công viên—$107 triệu

Cuộc trưng cầu dân ý này hỏi cử trị Quận Fairfax hỏi là liệu Ban giám sát có được phép
để thỏa thuận một khoản nợ và phát hành trái phiếu với một khoản tối đa là $107,000,000 để xây thêm công viên và các công trình cho công viên, bảo tồn các khoảng không gian ngoài trời và nâng cấp các công viên hiện có được Cơ quan Công viên của Quận Fairfax ($94,700,000) và cơ quan Công viên Trong vùng Bắc Virginia ($12,300,000) sở hữu và hoạt động. Nếu đa số cử tri chấp thuận chuyện này, quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để cấp vốn cho các công trình giao thông vận tải được nêu trên. Các chương trình hiện tại của quận để phát hành trái phiếu có thể được cho phép bởi ba cuộc trưng cần dân ý nêu dưới đây. Quận hiện dự định sử dụng $94,700,000 trái phiếu từ trưng cầu dân ý để phát triển và nâng cấp các công trình được Cơ quan Công viên Quận Fairfax xác định trong một nghiên cứu gần đây nhằm đánh giá các nhu cầu giải trí trong 10 năm đến Phát triển và nâng cấp các công trình gồm có các dự án cấp vốn liên quan đến các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, như các dự án phục hồi sinh học và bảo tồn các điểm lịch sử ở Colvin Run Mill và Sully Historic Site; mua đất để phục vụ cho các nơi thiếu công viê và bảo vệ tài nguyên; cải thiện và nâng cấp trên toàn quận các công trình công viên cộng đồng đã cũ, như sân chơi, sân thể thao, cơ sở hạ tầng và đường đi bộ; nâng cấp trung tâm Mount Vernon RECenter; và các phương tiện mới được mở rộng để đem lại tốt hơn các dịch vụ, như
sân bóng chày đển phục vụ toàn thể cộng đồng.

Ngoài ra, quận là một thành viên của Cơ quan Công viên vùng Bắc Virginia(NVRPA), cung cấp các phương tiện công viên và giải trí trong quận và nơi khác ở vùng Bắc Virginia cho các cư dân và du khách. Quận hiện đang dự định sử dụng $12,300,000 tiền trưng cầu dân ý trái phiếu này để cấp vốn cho phần đóng góp của quận cho Chương trình Phát triển Vốn của NVRPA. Trọng tâm chính của chương trình này là tiếp tục phục hồi, nâng cấp và hiện đại hóa các công trình công viên hiện có, nhiều công viên đã được tu bổ hoặc xây dựng cách đây hơn 25 năm. Trái phiếu sẽ được sử dụng để cấp vốn cho nguồn đóng góp $3 triệu thường niên cho NVRPA trong 4 năm tiếp theo đóng góp $300,000 xây dựng trung trâm Jean R. Packard Occoquan.

Dịch vụ Nhân sinh và Phát triển Cộng đồng—$85 triệu

Vấn đề này cần sự cho phép của cử tri để quận phát hành $85 triệu tiền trái phiếu cho
các dịch vụ nhân sinh và phát triển cộng đồng. Nếu được chấp thuận, quận hiện đang dự định sử dụng tiền trái phiếu này để cấp vốn cho các công trình dịch vụ nhân sinh và
công trình phát triển cộng đồng.

Quận đang dự định sử dụng $48 triệu tiền trái phiếu từ trưng cầu dân ý này để nâng cấp, mở rộng hay thay thế các nhà ở tạm (shelter) của quận không còn có thể đáp ứng nhu cầu “khủng hoảng/khẩn cấp” của những người và gia đình vô gia cư trong cộng đồng. Nhà ở tạm chứa hết công suất hàng đêm trong tuần suốt cả năm.

Nhà ở tạm Patrick Henry cho các gia đình vô gia cư ở khẩn cấp 30 ngày. Nhà ở tạm hiện phục vụ được bảy gia đình cọng thêm hai căn hộ khẩn cấp. Cơ sở nhiều tầng này được xây vào năm 1952 và được nâng cấp lần cuối cùng vào năm 1985, cách đây hơn 30 năm. Các công trình phụ trong tòa nhà đã vượt quá vòng đời sử dụng và cơ sở này quá tải và bị hư hại và mục nát 24/7.

Nhà ở tạm Embry Rucker cho các gia đình vô gia cư và người lớn không có ai đi cùng ở tạm trong trường hợp khẩn cấp. Nhà ở tạm này có sức chứa 10 gia đình và 29 người lớn. Nhà ở tạm cũng có một trung tâm phòng ngừa hạ thân nhiệt trong thời tiết lạnh. Tòa nhà một tần này được xây dựng vào năm 1987 và chưa từng được tu bổ trong 29 năm hoạt động. Các công trình phụ trong tòa nhà đã vượt quá vòng đời sử dụng và cơ sở này quá tải và bị hư hại và mục nát 24/7.

Nhà ở tạm Eleanor Kennedy cho các đàn ông và phụ nữ vô gia cư không có ai đi cùng ở tạm trong trường hợp khẩn cấp. Nhà ở tạm này có sức chứa 50 người lớn. Tòa nhà hai tầng này được xây dựng lần đầu vào năm 1918 làm trạm bơm nước rồi được chuyển thành nhà ở tạm năm 1986. Công trình này được tu bổ lần gần đây nhất là năm 1986 và chưa được sửa chửa lại từ đó. Nội và ngoại thất của tòa nhà cần được nâng cấp nhiều. Các công trình phụ trong tòa nhà đã vượt quá vòng đời sử dụng và cơ sở này quá tải và bị hư hại và mục nát 24/7. Nhà ở tạm cũng có một trung tâm phòng ngừa hạ thân nhiệt trong thời tiết lạnh.

Nhà ở tạm Bailey’s Shelter cho các đàn ông và phụ nữ vô gia cư không có ai đi cùng ở
tạm trong trường hợp khẩn cấp. Nhà ở tạm này có sức chứa 50 người lớn. Nhà ở tạm này cũng làm trung tâm để tạm trú ban ngày và là trung tâm chính cho chương trình phòng chống hạ thân nhiệt khi thời tiết lạnh trong vùng. Công trình một tầng đã được sử dụng 27 năm và từ khi được xây dựng chưa lần nào được nâng cấp đáng kể. Các công trình phụ trong tòa nhà đã vượt quá vòng đời sử dụng và cơ sở này quá tải và bị hư hại và mục nát 24/7.

Quận hiện dự định sử dụng $37 triệu tiền trái phiếu từ cuộc trưng cầu dân ý này để thay Trung tâm Người Cao Niên Sully và xây mới Trung tâm Cộng đồng Lorton. Trung tâm Người Cao Niên Sully, đem lại các hoạt động xã hội, giải trí và sức khỏe/lành mạnh và các chương trình cho người cao niên, phải được chuyển đi nơi khác vị địa điểm hiện tại ở ngay chỗ đang được thiết kế làm giao lộ mới. Trung Tâm Cho Người Cao Niên Lorton hiện có, cũng đem lại các chương trình cho người cao niên, hiện là chỗ thuê mà hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2018. Trái phiếu sẽ cấp vốn việc xây dựng Trung Tâm Cho Người Cao Niên Sully và Trung tâm Cộng đồng Lorton thay cho các cơ sở hiện tại.

Hai Trung Tâm Cộng Đồng Mới Này tiếp tục đem lại các chương trình cho người cao tuổi, trong lúc đó đáp ứng được các nhu cầu cộng đồng khác, như chương trình sau giờ học cho trẻ em và thanh thiếu niên, các chương trình y tế và lành mạnh cho thanh niên và người lớn. Tăng cường các dịch vụ này ở các cơ sở Sully và Lorton phù hợp với nỗ lực phát triển các địa điểm đa dịch vụ của Quận.

Để biết thêm thông tin về các dự án trung tâm cộng đồng, hãy gọi cho Bộ Dịch vụ Vùng
lân cận và Cộng đồng số 703-324-4600, TTY 711, hay truy cập
www.fairfaxcounty.gov/ncs/2016bond.htm.

Trái phiếu là gì?

Hỏi: Trái phiếu là gì?

Trả lời: Trái phiếu là hình thức vay nợ lâu dài được chính quyền địa phương sử dụng để cấp vốn cho các công trình và cơ sở hạ tầng công cọng. Nguồn vốn từ trái phiếu khiến có thể xây được các công trình và cơ sở hạ tầng theo khả năng dựa vào các ước tính về dân số và để sử dụng kinh phí trong thời gian dài ngang bằng thời gian sử dụng các công trình đó. Loại hình nguồn vốn này cho phép sử dụng kinh phí trong thời gian dài của một công trình trong nhiều năm để cho mỗi thế hệ người đóng thuế có thể góp phần phù hợp vào việc sử dụng lâu dài các công trình này.

Hỏi: Trái phiếu có làm tăng mức thuế không?

Trả lời:Chương trình trái phiếu không được tạo ra nhằm làm tăng mức trả thuế của quý vị. Quận Fairfax đã áp dụng chính sách tài chính khôn ngoan nhằm bảo vệ mức xếp hạn trái phiếu triple A. Theo chương trình này, khoản nợ lâu dài của quận không vượt qua 3% tổng trị giá thị trường chịu thuế thật và tài sản cá nhân của quận. Chương trình cũng đem lại dịch vụ thuế thường niên (tiền gốc và lãi) giữ được dưới 10% tổng ngân sách chi tiêu thông thường thường niên, và doanh thu trái phiếu không vượt quá $275 triệu mỗi năm hay $1.375 tỉ trong 5 năm.

Đối với năm tài khóa 2017, khoản nợ lâu dài của quận không vượt quá 1.19 % tổng trị giá thị trường chịu thuế thật và tài sản cá nhân của quận. Chi phí nợ trong năm tài khóa 2017 dự toán là 8.32 % của tổng phân bố ngân sách chung. Chương trình Tăng Vốn năm tài khóa 2017-2021 được Hội đồng Giám sát quận Fairfax đưa vào ngày 19 tháng Tư 2016, dự tính sẽ phát hành trung bình $275 triệu trái phiếu nghĩa vụ chung mỗi năm. Trong số này có khoảng 155 triệu (56%) dành cho Trường công Quận Fairfax và $120 triệu (44%) dành cho quận. Chính sách này kỳ vọng sẽ giữ để nợ thấp hơn 9% phân bố ngân sách chung, điều này sẽ duy trì cân bằng giữa những chi phí hoạt động và nhu cầu chính yếu lâu dài.

Hỏi: Trái phiếu trưng cầu dân ý vào ngày 8 tháng 11 có thể được sử dụng cho mục đích khác không?

Trả lời: Theo luật, doanh thu trái phiếu cho phép vì một mục đích cụ thể nào đó thì
không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là mục đích được nêu trong vấn đề trưng cầu dân ý. Nói cách khác, doanh thu trái phiếu thư viện không được phép dùng để cấp vốn các dự án khác, như giao thông hay thoát nước mưa bão. Tuy nhiên, quận được phép phát hành trái phiếu cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong vấn đề trưng cầu dân ý liên quan.

Hỏi: Tại sao lại trưng cầu dân ý?

Trả lời: Luật pháp Virginia yêu cầu các cử tri Quận Fairfax phê duyệt trái phiếu nghĩa vụ chung thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Quý vị có cơ hội bỏ phiếu Thuận hay Chống đối với chuyện này. Nếu đa số bỏ phiếu THUẬN đối với một câu hỏi, thì Hội đồng Giám sát Quận Fairfax sẽ được phép bán trái phiếu cho mục đích được nêu ở vấn đề trưng cầu dân ý. Nếu đa số bỏ phiếu CHỐNG đối với câu hỏi, thì quận sẽ không phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung để cấp vốn mục đích nêu ở câu hỏi.

Hỏi: Ch phí vay tiền là bao nhiêu?

Trả lời: Vay thì luôn chịu tiền lãi. Bởi vì tiền lãi mà những người giữ trái phiếu đô thị kiếm được luôn được miễn thuế liên bang, nên lãi xuất những trái phiếu này thường
thấp hơn lãi xuất vay tư nhân. Do quận chúng ta có thành tích quản lý tài chính tốt,
Quận Fairfax có xếp hạn tín dụng cao nhất của chính phủ có thể: Công ty triple-A trong
Moody’s Investors Service Inc.; trong xếp hạng của S & P Corp toàn cầu.; trong xếp
hạng Fitch Ratings. Vào tháng Giêng, 2016 quận Fairfax là một trong 11 tiểu bang, 46
quận, và 33 thành phố giữ hạng mức trái phiếu triple-A trong tất cả 3 đơn vị xếp hạng.
Vì lý do này, trái phiếu Fairfax bán với mức lãi xuất khá thấp so với các trái phiếu miễn thuế khác.

Hỏi: Lợi ích của xếp hạng trái phiếu Triple-A của quận là gì?

Trả lời: Xếp hạng trái phiếu triple-A của quận cũng thấp hơn phí cho vay của quận.
Chính sách thu hồi nợ nhanh và hướng dẫn quản lý nợ hiệu quả của quận giúp giữ được nợ thực tế bình quân đầu người và nợ trước thuế ở phần trăm trị giá thị trường tài sản đánh thuế ước tính ở mức thấp. Từ năm 1978, quận đã tiết kiệm được hơn $772.42 tỉ trái phiếu và doanh số thu hồi đạt kết quả xếp hạng AAA so với tiêu chuẩn của các đơn vị phát hành trái phiếu khác.

Hỏi: Bao nhiêu phần trăm thuế của tôi được trả cho trái phiếu?

Trả lời: Trong 20 năm qua, phần thuế được dùng để trả nợ đã dao động từ 7.5 % đến 9.3%. Trong năm tài khóa 2017 dự tính là 8.22 % và dự đoán sẽ duy trì ngang bằng hay trên mức 9.0% chút đỉnh tùy vào thị trường hiện tại và dự báo ngân sách cũ trong trường hợp là trưng cầu dân ý trái phiếu mùa thu này về giao thông, công viên và công trình công viên, và dịch vụ nhân sự và phát triển công đồng được chấp thuận.

Hỏi: Tổng nợ trái phiếu của quận là bao nhiêu?

Trả lời: Vào tháng Bảy, 2016, tổng nợ của trái phiếu nghĩa vụ chung và nợ cho thuế khác trong năm tài khóa 2016 đến năm 2044, nghĩa là 30 năm tiếp theo, là $2.972 tỉ và tổng lãi xuất trả nợ là $1.064 tỉ. Trong 5 năm tiếp theo, $1.61 tỉ hay khoảng 40% tổng nợ phải được chi trả theo kỳ hạn.

Hỏi: Tại sao không trả vốn vay theo hình thức dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu?

Trả lời: Nếu công trình vay vốn được cấp vốn theo hình thức dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu từ ngân sách thuế hiện tại, thì chi tiêu cho một thời hạn ngắn hơn nhiều sẽ làm cho mức thuế tăng hoặc là giảm các dịch vụ của quận xuống đáng kể. Trái phiếu trang trải chi phí cho các dự án quan trọng vì lợi ích chung của quận trong thời gian nhiều năm trong tương lại và bảo đảm các cư dân và người sử dụng hiện tại hay tương lai đều góp phần chi trả. Ngoài ra, nếu không có kinh phí từ trái phiếu, ngân sách tăng vốn có thể khó đoán trước được.

Hỏi: Tại sao lại xúc tiến trưng cầu dân ý nếu vẫn còn trái phiếu chưa được bán?

Trả lời: Các trái phiếu được hoạch định để cấp vốn các dự án cụ thể của Quận Fairfax. Điều này có nghĩa là mọi sự cho phép trái phiếu trước kia được hoạch định và phải cấp vốn các dự án cụ thể nào đó. Thường mất nhiều năm để hoàn tất các dự án này. Trái phiếu chỉ được bán khi cần có tiền, dẫn đến có nhiều khoản trái phiếu lớn được phép nhưng không phát hành. Quản lý tài chánh khôn ngoan là buộc lượng trái phiếu được bán phù hợp với đòi hỏi tiền mặt thường niên trang trải cho việc xây dựng của các các dự án liên quan chính yếu.

Các tranh cải ủng hộ và phản đối cấp vốn vốn cho dự án thông qua nguồn trái phiếu:

THUẬN

Nhiều người cho rằng cấp vốn bằng trái phiếu là một phần quan trọng của phương pháp toàn diện để đáp ứng các thách thức về nguồn vốn cần thiết để cấp vốn cho các công trình hạ tầng cơ sở và công trình quan trọng. Sau đây là một số lý lẽ những người ủng hộ nguồn tài chính bằng trái phiếu đưa ra:

• Trái phiếu trang trải chi phí cho các dự án quan trọng có lợi ích chung cho quận
trong thời gian nhiều năm cho tương lai và bảo đảm các cư dân và người sử dụng hiện tại hay tương lai đều góp phần chi trả.

• Trang trải chi phí cho các dự án quan trọng cho phép quận hoàn thành nhiều dự án hơn so với phương thức dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu chỉ sử dụng các nguồn thu thuế hiện tại.

• Việc triển khai các dự án nâng cấp công trình ở quận từ các đồng đô-la của nguồn thuế hiện tại không thể thực hiện được mà không cắt giảm đáng kể các chương trình hiện tại hay tăng nguồn thu từ thuế các chi phí.

• Có thể sử dụng vốn vay một cách khôn ngoan mà không có các ảnh hưởng ngược lại đến xếp hạng trái phiếu hay mức thuế.

CHỐNG

Một số người cho rằng phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung không phải là giải pháp đúng hay bền vững cho các nhu cầu hạ tầng hay công trình quan trọng của quận. Sau đây là một số lý lẽ những người phản đối nguồn tài chính bằng trái phiếu đưa ra:

• Phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung dẫn đến nghĩa vụ trong tương lai lâu dài của quận mà có thể tạo ra một gánh nặng không thể chịu nổi của những người trả thuế sau này. Phương thức cấp vốn dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu sẽ không làm phát sinh nợ lâu dài.

• Người trực tiếp sử dụng hay hưởng lợi các chi phí hạ tầng cơ sở và các công trình có trách nhiệm trang trải các chi phí, mà không phải tất cả các người trả thuế.

• Các công trình có thể thể được chi trả hết hay một phần từ các ngân sách hiện tại bằng cách cắt giảm hay hủy bỏ một số chương trình khác.

• Các ngân sách chi tiêu bằng nợ đúng ra có thể hỗ trợ một chương trình xây dựng dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu phù hợp với nhu cầu của quận.

# # #
http://www.fairfaxcounty.gov/bond/2016-bond-pamphlet-vietnamese.pdf