Thành Phố Fairfax Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt Ngày Lễ Ngày Lao động Hoa Kỳ 2018


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Ngày Lao động – đóng cửa chính quyền thành phố
Ngày:
2018/09/02 11:00 – 2018/09/03 10:59
(cả ngày)
Thêm vào Lịch của tôi
văn phòng thành phố chính phủ đóng cửa
Tái chế Trung tâm đã bị đóng
Chung Tòa án quận đã bị đóng
CUE Bus chạy theo lịch trình thứ bảy
Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch mở cửa
Từ chối và tái chế không được thu thập ; Thứ Hai và Thứ Ba tuyến đường được thu thập trên Thứ ba 04/09
Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Labor Day — city government closures
Date:
09/02/2018 11:00 PM – 09/03/2018 10:59 PM
(all day)
Add to my Calendar
City government offices are closed
Recycling Center is closed
General District Court is closed
CUE Bus runs on a Saturday schedule
Fairfax Museum and Visitor Center is open
Refuse and recycling are not collected; Monday and Tuesday routes are collected on Tuesday, 9/4
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/9664/20