Thành Phố Herndon Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2018 và các ngày đầu năm mới 2019


T
Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thành Phố Herndon Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ và Sinh hoạt vào Ngày & đêm Giáng sinh 2018 và ngày đầu năm mới 2019

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Herndon
WINTER HOLIDAY SCHEDULE, TOWN OF HERNDON
Herndon, VA (December 13, 2018) – Town of Herndon government offices and services will be impacted by the Christmas and New Year’s holidays as follows:
Town Offices
Monday, December 24: Closed Tuesday, December 25: Closed Tuesday, January 1: Closed
Refuse Collection
Refuse will be collected on Monday, December 24. Refuse normally collected on Tuesdays will be collected on Thursday, December 27, and Monday, December 31.
Christmas Tree Collection
Monday, January 7, through Friday, January 11, on your trash day only.
Herndon Community Center
Monday, December 24: Open 6am – 4pm Tuesday, December 25: Closed
Wednesday, December 26: Open 8am – 10pm Monday, December 31: Open 6am – 5pm Tuesday, January 1: Closed
Wednesday, January 2: Open 6am – 10pm
No new admissions permitted 30 minutes prior to closing.
Herndon Centennial Golf Course
Monday, December 24: Open 8am – 4pm, weather permitting
Tuesday, December 25: Closed
Monday, December 31: Open 8am – 5pm (New Year’s Eve Scramble, 10am) Tuesday, January 1: Open 8am – dark, weather permitting
Media Contact: Anne Papa Curtis 703/435-6800 X2010
Anne.curtis@herndon-va.gov
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8063/18?backlist=%2f%3ffbclid%3dIwAR2IhhYioBpF1UvKLG3n06RjOM0hjFCK_s3_Oevr6mzj5hQEe1ISDlWjKZA