Bốn Chợ Farmers Markets tại Oak Marr, Annandale, McLean và Kingstowne của Quận Fairfax sẽ mở cửa trở lại


SOURCE Fairfax County, Virginia
Bốn Chợ Farmers Market khác của Quận Fairfax sẽ mở
Ngày 4 tháng 6 năm 2020
Chợ nông sản

Trái cây tươi, rau, đồ nướng và nhiều thứ khác sẽ sớm có mặt tại bốn Farmers Market của Cơ quan Công viên Quận Fairfax (Fairfax County Park Authority). Các thị trường tại Oak Marr, Annandale, McLean và Kingstowne hiện đã được lên kế hoạch mở.

Việc mở 10 Chợ Farmers Market chỉ dành cho nhà sản xuất của quận đã bị trì hoãn trong năm nay vì đại dịch COVID-19. Việc mở cửa Chợ Farmers Market được thực hiện theo các điều kiện sức khỏe được cho phép và các tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ tại các chợ.

Bốn Chợ Farmers Market nữa sẽ mở và hoạt động theo lịch trình sau:

Oak Marr, 3200 Jermantown Road – 10 tháng 6 – Thứ Tư từ 8 giờ sáng đến trưa
Annandale, 6621 Columbia Pike – 11 tháng 6 – Thứ năm, từ 8 giờ sáng đến trưa
McLean, 1659 Chain Bridge Road – 12 tháng 6 – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến trưa
Kingstowne, 5870 Trung tâm Kingstowne Towne – 19 tháng 6 – Thứ Sáu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối
Khi có thể, người mua hàng được khuyến khích đặt hàng trước các mặt hàng của họ trực tiếp từ các nhà cung cấp địa phương. Tới trang web của Farmers Markets và click vào Vendor Preorder Danh sách cho một danh sách của tất cả các nhà cung cấp trên thị trường và chính sách đặt hàng của họ. Bạn cũng có thể nhấp vào một thị trường riêng lẻ để biết chi tiết về các nhà cung cấp tại thị trường đó và hướng dẫn sắp xếp trước.

Tại các chợ, khách hàng được yêu cầu tuân thủ tất cả các quy trình an toàn COVID-19 bao gồm giới hạn người mua hàng ở hai người trong mỗi hộ gia đình, đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách 6 feet so với những người khác. Có thể có một hàng chờ, và sẽ có một con đường một chiều đi qua các thị trường. Để cung cấp cho tất cả mọi người trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể xin vui lòng xem Nguyên tắc thị trường 2020 trong Infographic trước chuyến đi của bạn.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Pam Smith theo số 703-324-9781 hoặc Pamela.Smith2@FairfaxCounty.gov .
Four More Fairfax County Farmers Markets to Open
June 4, 2020
Farmers MarketsFresh fruits, vegetables, baked goods and more will soon be available at four additional Fairfax County Park Authority Farmers Markets. Markets at Oak Marr, Annandale, McLean and Kingstowne have now been scheduled to open.

Openings of the county’s 10 producer-only markets were delayed this year because of the COVID-19 pandemic. Market openings were phased as health conditions allowed and volunteers became available to serve at the markets.

Four more markets will open and operate on the following schedule:

Oak Marr, 3200 Jermantown Road – June 10 – Wednesdays from 8 a.m. to noon
Annandale, 6621 Columbia Pike – June 11 – Thursdays from 8 a.m. to noon
McLean, 1659 Chain Bridge Road – June 12 – Fridays from 8 a.m. to noon
Kingstowne, 5870 Kingstowne Towne Center – June 19 – Fridays from 3 p.m. to 7 p.m.
When possible, shoppers are encouraged to preorder their items directly from the local vendors. Go to the Farmers Markets website and click on the Vendor Preorder List for a list of all market vendors and their ordering policies. You can also click on an individual market for details on the vendors at that market and preordering instructions.

At the markets, customers are asked to comply with all COVID-19 safety procedures, including limiting shoppers to two persons per household, wearing facial coverings, and maintaining 6 feet of distance from others. There may be a waiting line, and there will be a one-way path through the markets. To give everyone the best shopping experience possible, please consult the 2020 Market Guidelines infographic before your visit.

For more information, contact Pam Smith at 703-324-9781 or Pamela.Smith2@FairfaxCounty.gov.
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/park-news/2020/z-ir073?utm_source=twitter&utm_medium=social